798635
Wat U Zegt

Eindexamenstudent niet afstraffen

Donderdag 11 juni was de uitslagbepaling voor het voortgezet onderwijs. Daarbij worden de cijferlijsten bekeken en wordt bepaald of de leerling is geslaagd of gezakt. Maar volgens lezer Jouke Kramer moet de politiek leerlingen met zwakke rekenvaardigheden niet gaan afstraffen in de toekomst.

Jouke Kramer, adjunct-directeur/examensecretaris Burgemeester Harmsma School Gorredijk:

Op dit moment slaagt een leerling als hij één zeer slecht cijfer voor rekenen op de cijferlijst heeft staan maar voor de rest ruim voldoendes. Volgend schooljaar gaat dit slechte resultaat wel meetellen, het is zelfs bepalend voor zakken of slagen. Het resultaat moet dan een voldoende zijn, anders kan de leerling niet slagen.

Wat echter beslist niet mag gebeuren is dat het rekencijfer een desastreuze rol gaat spelen voor de kansen, de ontwikkeling (en het welbevinden) van deze leerlingen. Ik weet zeker leerlingen zonder beheersing van de rekenvaardigheden een zeer waardevolle rol gaan spelen in de maatschappij. Daarom doe ik een zeer dringende oproep aan de landelijke politiek om leerlingen volgend schooljaar en de jaren daarna niet af te straffen op hun rekenvaardigheden. Dit zou zeer onverstandig zijn voor zowel de leerling zelf als de maatschappij.

Meediscussiëren over dit en andere onderwerpen doet u op wuz.nl