798736
Wat U Zegt

'Inspectie beter in eigen hand houden'

Oud-directeur Ir J.M. Ossewaarde van het GVB in Amsterdam geeft zijn visie op het Fyra-debacle. Veel fouten en de daaruit vloeiende kosten hadden voorkomen kunnen worden, zegt hij.

Ir J.M. Ossewaarde mailt:

In de vorige eeuw heb ik als directeur van het GVB Amsterdam enige honderden trams en metro’s aangeschaft bij een Duitse wagonbouwer. Nimmer zijn daarbij problemen geweest bij de aflevering. Nooit is een wagon teruggegaan. De oorzaak daarvan was de inspectie voor afzending.

Gedurende de bouw was er bij toerbeurt gedurende een half jaar een van onze werkmeesters (met gezin!) fulltime in de werkplaatsen aanwezig. Ieder in te bouwen onderdeel werd geïnspecteerd door een medewerker die straks verantwoordelijk was voor het onderhoud. Onze stelling was: draag nooit inspectie uit aan een buitenstaander, leg de verantwoordelijkheid bij de toekomstige gebruiker en zeker nooit steekproeven houden, maar alles inspecteren. Ook iets voor de NS?

Volgens de gepubliceerde tekorten zouden vele daarvan door onze inspectie zijn voorkomen.

Meediscussiëren over dit en andere onderwerpen doet u op wuz.nl