798740
Wat U Zegt

Klein, duur? Weg ermee!

In plaats van miljarden naar Brussel of Afrika over te maken, kan het kabinet beter investeren in het openbaar vervoer op het platteland, meent T. Dijksterhuis. Door de privatisering daar worden allerlei lijnen opgeheven waardoor de burgers letterlijk het nakijken hebben. Bent u het met deze lezeres eens? Graag uw reactie.

T. Dijksterhuis schrijft:

Wij worden op het platteland steeds meer de dupe van de privatisering van de publieke sectoren en het saneren en harmoniseren van Europa. Daarbij wordt alles wat zogenaamd te klein en te duur is geworden en niet meer past in het straatje van de bestuurders, afgebroken ten gunste van de aandeelhouders. Tot groot verdriet van velen.

Zo worden de stadsdiensten 1 en 2 in de plaatsen Meppel en Hoogeveen eind dit jaar opgeheven. De chauffeurs hebben hun ontslag aangezegd gekregen en worden mogelijk door vrijwilligers vervangen. Als reizigers vallen wij in een gat. Wij mogen gaan lopen, fietsen of de buren vragen om vervoer, zoals een woordvoerder ons adviseerde.

Wanneer een klein deel van de miljarden die naar het buitenland worden overgeheveld of van de miljoenen die worden verbrast, nationaal worden geïnvesteerd in o.m. onze stadsdiensten dan kunnen deze met de huidige beroepschauffeurs blijven rijden. Het dagelijks functioneren van mensen staat op het spel.

Meediscussiëren over dit en andere onderwerpen doet u op wuz.nl