Nieuws/Wat U Zegt
798741
Wat U Zegt

Rokende arts geeft slecht voorbeeld

Artsten willen de leefwijze van hun patiënten betrekken bij de behandeling. Maar dan moeten ze zelf het goede voorbeeld geven, meent A.W. de Haas, die veel rokende en te dikke doktoren kent. Bent u met deze opvatting eens? Graag uw reactie.

A.W. de Haas schrijft:

Artsen willen een afweging maken in de behandeling van patiënten naar gelang hun leefwijze. De vraag is dan hoe het zit met de leefwijze van die artsen zelf. Mij dunkt dat ze dan het goede voorbeeld moeten geven, wat naar mijn mening nu niet het geval is.

Er zijn heel wat rokers, drinkers en te dikke personen onder de dokters zelf. Het ontzeggen van een behandeling voor patiënten naar de persoonlijke mening van artsen gaat een brug te ver. Je zal daar als patiënt maar van afhankelijk zijn. Geen enkel normaal mens wil graag in het het ziekenhuis belanden. Artsen moeten gewoon hun werk doen en zich niet bemoeien met andermans leven.

Meediscussiëren over dit en andere onderwerpen doet u op wuz.nl