798754
Wat U Zegt

Monstertruck is veel te gevaarlijk voor shows

Uitslag Stelling: Evenementen moeten veiliger

Het is volledig terecht dat gemeenten de veiligheidseisen rond evenementen aanscherpen na het monstertruckdrama in Haaksbergen. Extra veiligheidsmaatregelen zijn juist hard nodig, vindt de meerderheid van de deelnemers aan de Stelling van de Dag.

Na het fatale incident in Haaksbergen krijgen organisatoren van evenementen minder snel een vergunning. Ze moeten allerlei nieuwe veiligheidsaanpassingen doen en dat jaagt hen op kosten.

Dat er festivals geannuleerd worden als gevolg van deze financiële tegenvallers vindt meer dan de helft van de respondenten jammer. Toch vindt zeventig procent het terecht dat festiviteiten geannuleerd worden wanneer deze niet aan de eisen kunnen voldoen.

Twee kanten„Veiligheid komt van twee kanten: regels en naleving. Niet alleen moeten er goede, duidelijke en strenge voorschriften zijn, maar met name de organisatoren moeten er alles aan doen om het geheel veilig te laten verlopen”, stelt een deelnemer.

De monstertruck moet dan ook wegblijven uit Nederland. Meer dan zeventig procent van de deelnemers vindt de enorme voertuigen veel te gevaarlijk. „In Amerika gebruiken ze een stadion voor zo’n show, dat doen we in Nederland niet.”

Willem Westermann, secretaris van de overkoepelende Vereniging van Evenementenmakers, vindt het een goede zaak dat de regelgeving weer op scherp wordt gezet. Amateurs moeten volgens hem weten dat het niet vrijblijvend is wat zij doen. Zijn opinie wordt breed gedeeld, meer dan tachtig procent is het met hem eens.

Te makkelijkDe bal ligt echter niet alleen bij de organisatoren. De gemeente heeft in het verleden veel te makkelijk vergunningen voor evenementen afgegeven, vindt bijna zeventig procent. Ook zouden gemeenten organisatoren beter moeten helpen bij de extra maatregelen die deze plotseling moeten treffen. Gemeenten zijn volgens de lezers medeverantwoordelijk wanneer er zich een ongeluk tijdens een evenement voordoet. „Gemeenten schuiven te snel verantwoordelijkheid af en houden zelf de regels te vaag, goed dat het strenger wordt”, meent een deelnemer.

Begrip voor de klachten van de festivalorganisatoren is er echter wel. „Nederland is het land van de twee extremen: eerst te laks, dan te streng. Waar men vorig jaar duidelijk te laks was, slaat men nu weer door”, stelt iemand.

Een ander vindt dat de hoeveelheid aan regels de doodsteek is voor de kleine organisaties in dorpen. „Ongelukken kun je nooit uitbannen hoe streng de regels ook zijn, er zijn altijd mensen die dingen doen die niet kunnen.”

De focus van de gemeente ligt dit jaar bij de veiligheid, maar tachtig procent van de deelnemers verwacht dat de gemeente met het verstrijken van de tijd minder op de veiligheidseisen zal gaan letten.

„Het is zoals zo vaak in de politiek: men dempt de put als het kalf verdronken is.”