Nieuws/Wat U Zegt
802583
Wat U Zegt

Bedrijven kunnen met gedragscode ook bijdrage leveren tegen gepest

Uitslag Stelling: Getreiter op werk bestraffen

"Een heel goed plan." Bijna driekwart van de deelnemers aan de Stelling van de Dag is er voor om pesten op de werkvloer strafbaar te stellen. "Keihard aanpakken, want het ruïneert iemands leven."

Bijna een kwart van de lezers vindt strafbaar stellen echter niet nodig. "We kunnen in Nederland wel alles willen regelen, maar iemand die gepest wordt kan naar personeelszaken stappen. En ook collega's kunnen er wat aan doen", schrijft iemand.

Circa 500.000 werknemers wordt door hun collega's of leidinggevenden het leven zuur gemaakt op de werkvloer. Gisteren werd een campagne gelanceerd om hierop de aandacht te vestigen. Eén van de ideeën die naar voren kwam, is om de pestkoppen strafrechtelijk te vervolgen.

Bijna zestig procent van u is ervan overtuigd dat strafbaar stellen helpt om het treiteren op de werkvloer te verminderen. Ruim een derde heeft echter zijn twijfels. "Ik ben bang dat als een pester wordt aangepakt, het nog erger gaat worden", aldus een lezer.

Experts pleiten er ook voor om plaaggeesten op non-actief te stellen. Tachtig procent van de lezers vindt dat een goed idee. Velen van u willen nog verder gaan en pestkoppen de laan uit sturen. "Bij bewezen pestgedrag, ontslag voor de pester", luidt een reactie.

De meesten van u vinden echter dat bedrijven en instellingen zelf ook veel tegen pesten kunnen doen, bijvoorbeeld door een antipestcode in te voeren en een vertrouwenspersoon aan te stellen. Diverse, vooral grote, ondernemingen en instanties hebben dit al. U hebt echter ook andere oplossingen. "De pester en gepeste een tijd samen laten werken. Aan boord van schepen werkte het goed. Afhankelijk van elkaar zijn", schrijft iemand.

Jennen op de werkvloer wordt door een grote meerderheid als een urgent maatschappelijk probleem gezien dat dringend moet worden opgelost. "Het is de hel op aarde voor degene die het ondergaat", aldus een lezer. "Als er mensen zijn die door pesterijen uit het leven stappen, is dat toch een signaal dat er wat moet gebeuren", meent een ander.

HulpOok de miljardenkosten die het gesar veroorzaakt omdat een gepeste werknemer soms maanden thuiszit, psychische hulp nodig heeft en uiteindelijk in de WAO belandt, baren u grote zorgen.

Velen van u wijzen erop dat het vaak de chefs zijn die werknemers het leven zuur maken. "Het meeste pesten vindt plaats door leidinggevenden en dat is niet te bestrijden, want dat verlies je als ondergeschikte altijd, zo niet direct, dan bij de volgende reorganisatie", reageert iemand. "Ik werd gepest door de baas zelf. Ik werd altijd genegeerd en overgeslagen alsof ik niet bestond. Na melding bij de directie werd ik overgeplaatst naar een afdeling waar niemand wilde werken", aldus een ander.

Dertig procent van de lezers stelt dat er bij hen op het werk werknemers worden getreiterd. Intimideren en voor gek zetten komt het meest voor. Deze vorm van pesten wordt door 20 procent van de deelnemers genoemd, gevolgd door negeren (17 procent), uitschelden (7 procent) en seksueel lastigvallen (4 procent).

Opvallend: drie procent doet niets als een collega gepest wordt.