Nieuws/Wat U Zegt
806630851
Wat U Zegt

Sanering asbestdak gewoon noodzaak

De verwerping door de Eerste Kamer van het asbestverbod voor daken is een klap in het gezicht van al die mesothelioom slachtoffers die er tot dusverre te betreuren zijn, vindt A. van der Borst.

Asbest is een erg gevaarlijk materiaal. De risico’s van asbest kunnen niet worden overschat. Asbestdaken vormen in Nederland nog steeds de belangrijkste oorzaak van verspreiding van asbest.

Het verbod op asbestdaken is vele jaren geleden al aangekondigd. Vele eigenaren van opstallen – met name agrariërs – zijn al jarenlang op de hoogte van de uit volksgezondheidsoogpunt dringende noodzaak hun asbest te verwijderen. Het argument van de Eerste Kamer inzake hoge kosten en de snelheid van de wetgeving snijdt dan ook volstrekt geen hout. Het verbod lag al vele jaren in het verschiet.

Dat in het zicht van de nakende uitvoering van het verbod op asbestdaken discussies over kosten worden aangezwengeld teneinde het verbod om zeep te helpen, met name door een politieke partij als het CDA die de gezondheid van hun achterban en van vele anderen in het buitengebied kennelijk minder van belang vinden dan geld, is diep treurig.

A. van der Borst,

Etten-Leur