Nieuws/Wat U Zegt
812383196
Wat U Zegt

’Kerk moet celibaat afschaffen’

Bas Overmars verbaast zich over een onderzoek van een Franse commissie waaruit blijkt dat er binnen de Franse katholieke kerk tussen 1950 en 2020 het enorme aantal van 330.000 kinderen seksueel is misbruikt.

Een van de commissieleden was vooral gechoqueerd door de wreedheid en het sadisme waarmee het misbruik gepaard ging. Triest ook dat het onderzoek pas werd gehouden, nadat paus Franciscus had gezegd dat bisschoppen die zaken verdoezelen persoonlijk aansprakelijk gesteld zouden worden. Het was dus pas onder druk van buitenaf dat de Franse kerk actie ondernam en nu hervormingen belooft. Maar dit verhaal hebben we al meerdere malen gehoord en er komt steeds bitter weinig van terecht. Hoogste tijd voor afschaffing van het celibaat, streng aannamebeleid en dito screening en zeer hoge straffen. Kinderen moeten zich te allen tijde veilig voelen!

Bas Overmars, Amsterdam