Nieuws/Wat U Zegt
814516151
Wat U Zegt

Lezersbrief

’Kernenergie is nog lang niet veilig’

Een lezer vindt de Fransen slim omdat zij gewoon hebben gekozen voor ’veilige kerncentrales’ in plaats van windmolenparken en hectares met lelijke zonnepanelen. Henk Versteeg weet wel beter.

Voor de productie van kernenergie is echter uranium nodig. Bij het delven en verwerking van uraniumerts ontstaan grote milieuschade en gezondheidsrisico’s voor de arbeiders. Bij de productie van kernenergie ontstaat radioactief materiaal. Dit afval is nog duizenden jaren gevaarlijk. Het moet dus gedurende deze lange tijd op een veilige plek, bijvoorbeeld ondergronds, opgeslagen worden. Een goede oplossing hiervoor is tot op heden nog niet gevonden. Ondanks de uitvoerige veiligheidsmaatregelen bij elke kerncentrale kan bij een ernstige storing of natuurramp radioactiviteit vrijkomen. Welke gevolgen dat kan hebben, werd duidelijk bij de kernrampen van Tsjernobyl en Fukushima. Tegen die achtergrond buigen wij niet voor een paar linkse milieufantasten of op groot geld beluste investeerders en de energiemaatschappijen, maar denken gelukkig iets verder na!

Henk Versteeg,

Nunspeet.