Nieuws/Wat U Zegt
815120505
Wat U Zegt

Brief 3 ’Onderwijsbonus lost niet alles op’

Een extra bonus voor docenten die langer dan ze nu doen voor de klas gaan staan. Je zult daar als docent wel gek zijn, vindt Ad van der Heijden.

Je had namelijk bewust gekozen voor deeltijd en blijkbaar geen behoefte aan een voltijdsbaan. Je wordt nu beloond als je dat toch gaat doen. Maar is met geld wel alles op te lossen, of niet? Jaren lang pompten kabinetten extra geld in het onderwijs. Maar beter werd het nog steeds niet. Wordt het lerarentekort ook niet in stand gehouden door het afwijzen van mensen die geen onderwijsbevoegdheid hebben maar wel over kennis en vaardigheden beschikken? Zoals ruime taal- en rekenkennis die onze Pabo-studenten vaak ontberen.

Ad van der Heijden