Nieuws/Wat U Zegt
818019
Wat U Zegt

Kamer heeft zitten slapen

Lezer R. Schulte schrijft dat men staatssecretaris Van Rijn eerder had moeten corrigeren omtrent de pgb's: 'Weer viert de hypocrisie hoogtij in Den Haag. Honderdvijftig mannen en vrouwen hebben zitten slapen, twitteren, en vergaderen terwijl ze eigenlijk staatssecretaris Van Rijn in de gaten hadden moeten houden inzake de pgb's.'

'Nu het niet goed functioneert, vallen ze allemaal over hem heen', vervolgt R. Schultz. 'Terwijl ze dat vorig jaar hadden moeten doen, toen er nog iets te corrigeren was. Dus is het is niet één man die een knoeiboel levert, maar 151 plus nog de nodige ambtenaren die het ook allemaal op z'n beloop hebben gelaten. En niemand vraagt zich in zo'n proces af: als … wat dan?

Ze missen het inzicht om het hele probleem te overzien. En intussen zijn er kiezers die al maanden geen of nauwelijks pgb hebben ontvangen. Maar het debat is weer even uitgesteld, want onze volksvertegenwoordigers hebben de stukken niet kunnen bestuderen voor aanvang van het geplande debat. Een ambtelijke vertragingstactiek. Zo tillen we het steeds verder over alle feestdagen en het zomerreces heen. En daarna is er zoveel andere ellende, dat de pgb's in de doofpot verdwijnen. Je zult er maar van afhankelijk zijn.'

Kunt u zich vinden in dit betoog? Wij horen het graag.

Meediscussiëren over dit en andere onderwerpen doet u op wuz.nl