Nieuws/Wat U Zegt
818333
Wat U Zegt

Rampzalige ondertiteling

Een ramp, dat vindt Bert de Jong van de hedendaagse ondertiteling op televisie. Als slechthorende heeft hij erg veel last van onduidelijke ondertiteling en de kwaliteit wordt volgens hem alleen maar slechter. Hoe denkt u hierover?

Volgens Bert de Jong uit Ermelo gaat het hier om fletse kleuren en onleesbare letters, maar ook om langere zinnen die in een flits voorbij komen en overgeslagen teksten.

'En ik ben zeker niet de enige die dit ervaart. Het valt mij en anderen meer en meer op dat de kwaliteit van de ondertiteling qua duidelijkheid ver beneden pijl is. Soms zie je prachtige duidelijke ondertiteling in spierwit met een zwart randje. Ook in het journaal perfect te lezen. Het moet in 2015 toch geen probleem zijn alle ondertitelingen zo te projecteren?'

Wij zijn benieuwd hoe u hierover denkt.

Meediscussiëren over dit en andere onderwerpen doet u op wuz.nl