Nieuws/Wat U Zegt
818417
Wat U Zegt

Symptoombestrijding

De voedingsindustrie, dáár zou de regering zich op moeten richten om de kosten in de gezondheidszorg terug te dringen vindt mw. J.A. de Flart-Kolijn. Met al zijn ongezonde producten zorgt deze voor ernstige ziekten, meent deze lezer. 'Wat de regering nu doet is een soort symptoombestrijding.' Mee eens?

Mw. J.A. de Flart-Kolijn vervolgt:

'Om de echte problemen aan te pakken moet begonnen worden bij de basis, namelijk de voeding. Zolang de voedingsindustrie kan doorgaan met het produceren van ongezonde producten met veel te veel suiker, te veel zout en verkeerd vet en het dan ook nog doet voorkomen alsof deze producten gezond zijn, zullen ziekten als bijvoorbeeld kanker en diabetes en daarmee de kosten in de gezondheidszorg alleen maar blijven toenemen.

Door de voedingsindustrie niet aan regels te binden is de regering in feite medeschuldig aan de explosie van ernstige ziekten, zoals die zich nu manifesteert.'

Bent u het met deze lezer eens? Laat u gerust horen.

Meediscussiëren over dit en andere onderwerpen doet u op wuz.nl