Nieuws/Wat U Zegt
818443
Wat U Zegt

Patiënten in woonwijk

L. Kraaijenbrink maakt zich zorgen over het toenemend aantal verwarde mensen in de maatschappij als gevolg van de bezuinigingen in de GGZ. 'Cliënten worden steeds vaker in woonwijken ondergebracht. Ze kunnen dan weer integreren in de 'normale' samenleving.' Maar deze lezer denkt dat dit veel problemen gaat opleveren. Vreest u dit ook?

L. Kraaijendonk uit Ermelo twijfelt ernstig aan de kans van slagen van het project.

'Om dit proces te doen slagen moeten de mensen in de buurt, als een gezond stukje burgerplicht, wel de nodige tijd en aandacht aan hen besteden. Een deel van het huidige GGZ-personeel moet omzien naar een andere baan en op de plaats van de verlaten gebouwen verrijzen nu koopappartementen.

Dat cliënten, als ze worden opgehaald voor dagopvang, nogal eens een zwarte zak over hun hoofd krijgen omdat prikkels/indrukken die ze tijdens het vervoer opdoen hen te veel worden, doet ernstige twijfel rijzen over de kans van slagen van het project. Dit gevoegd bij de melding van de politie dat ze steeds vaker moet uitrukken door de handelwijze van een verward persoon. Ook het aantal brandmeldingen en gasexplosies neemt fors toe, deels door suïcidaal gedrag, eenzaamheid of dementie. Door het wegnemen van een veilige en vertrouwde omgeving en op maat verleende zorg een zorgelijke ontwikkeling. De politie zou moeten uitbreiden, de burger slaapt onrustiger en de premies voor brand en opstal moeten omhoog. Zo kan de overheid bezuinigen. Haar credo lijkt: 'Laat een goede zorg ons een zorg zijn'.

Denkt u ook meer GGZ-patiënten in woonwijken problemen oplevert? Wij zien uw mening graag tegemoet.

Meediscussiëren over dit en andere onderwerpen doet u op wuz.nl