Wat U Zegt/Columns
818528
Columns

Hoofdredactioneel commentaar

Waakhond

Het plotselinge vertrek van hoofdredacteur Sjuul Paradijs leidt tot speculaties over de toekomst van deze krant. Met dalende advertentie-inkomsten en een teruglopend aantal lezers is het duidelijk dat de uitgever voor een uitdaging staat.

Zo wordt bekeken of merken die bij De Telegraaf horen, waaronder Vrouw, Telesport en De Financiële Telegraaf, meer ruimte zouden moeten krijgen om zelfstandig te groeien. Het vertrek van Paradijs heeft duidelijk gemaakt dat deze ideeën op de redactievloer leiden tot vrees voor aantasting van de journalistieke onafhankelijkheid, omdat adverteerders dan meer invloed zouden kunnen krijgen op de redactionele inhoud.

Voor wie nog mocht twijfelen: de redactie staat voor de journalistieke onafhankelijkheid van De Telegraaf. Het te grabbel gooien daarvan betekent het eind van onze geloofwaardigheid als nieuwsmedium.

Zelfs de Staat der Nederlanden slaagt er niet in om deze krant klein te krijgen, getuige de rechtszaken waarin tot op het hoogste niveau door Telegraaf-advocaten met succes is gestreden voor de bescherming van onze bronnen.

Onafhankelijkheid

Want ook die bronbescherming vloeit voort uit de persvrijheid en journalistieke onafhankelijkheid. Uitholling daarvan betekent dat het publiek verstoken blijft van informatie over misstanden. En dat is een bedreiging van de democratie.

Andere media uiten nu hun zorgen. De Volkskrant neemt het voor ons op en noemt het verontrustend dat de bescherming van de onafhankelijkheid op de tocht staat bij ’een eerbiedwaardig Nederlands instituut als De Telegraaf’. Het geeft aan dat de zorgen van de redactie breder in de samenleving worden gedeeld. Laat dat een duidelijke boodschap zijn.

Het mag echter evident worden genoemd dat ook de uitgever zich blijft uitspreken voor de journalistieke onafhankelijkheid. Daarover mag geen misverstand bestaan.

Daarom zal te allen tijde worden vastgehouden aan het redactiestatuut van De Telegraaf. Dat is een overeenkomst die is ondertekend door de raad van bestuur en de commissarissen van Telegraaf Media Groep alsmede de directie, hoofdredactie en redactie van De Telegraaf. Belangrijkste uitgangspunt is dat alle partijen bij het redactiestatuut onverkort de onafhankelijkheid van De Telegraaf handhaven.

Voor wie nog mocht twijfelen: deze waakhond van de democratie laat zich niet muilkorven.