Nieuws/Wat U Zegt
819961
Wat U Zegt

'Extra controle op geprint voedsel'

Gepureerd eten voor bejaarden in een aantrekkelijke vorm printen, vraagt om extra controle, meent R.M. Duyne. Volgens deze lezer kunnen er anders zonder dat de oudere het weet medicamenten, kalmeringsmiddelen en slaapmiddelen aan toe worden gevoegd.  Deelt u deze opvatting? We vernemen graag uw reactie. 

R.M. Duijne schrijft:

Met een 3D-printer kan gepureerd eten voor bejaarden in verpleeg- en verzorgingshuizen in aantrekkelijke vorm geprint worden (Tel. 15/5). Tevens kunnen dan bijvoorbeeld vitamines toegevoegd worden.

Het is een heel praktische toepassing maar ook een toepassing die om nieuwe normen en controles vraagt. Immers wanneer eenvoudig vitamines toegevoegd kunnen worden, dan kan dat ook gebeuren met medicamenten, kalmeringsmiddelen en slaapmiddelen.

 En dat alles zonder dat de bejaarde in kwestie het weet of er iets tegen kan doen.Een beangstigende gedachte.

Meediscussiëren over dit en andere onderwerpen doet u op wuz.nl