Nieuws/Wat U Zegt
825732001
Wat U Zegt

’Geen dwang bij afsluiten aardgas’

Het kabinet komt met een wetsvoorstel om zonodig huishoudens te verplichten van het gas af te gaan. Hoewel ik begrijp dat enkele dwarsliggers in een wijk hiermee kunnen worden aangepakt om zo de gasleidingen buiten gebruik te stellen, is het geen goed idee, stelt Gerrit Aalbersberg.

Er is nog te veel onduidelijkheid. Het maakt de bewoners argwanend. Zij zien op tegen de overlast, de hoge kosten, en twijfelen aan de effectiviteit van het alternatief. Men vertrouwt de overheid niet; zeker in de grotere steden waar GL/D66 het voor het zeggen heeft. We weten inmiddels hoe daar met inspraak van belanghebbenden wordt omgegaan. Deze stok achter de deur vergroot alleen maar de weerstand. De nodige grondige isolatie is in veel oudere (vooroorlogse) wijken bovendien geen haalbare kaart. Deze wijken zijn meer gebaat bij een hybride oplossing, waarmee al veel gas wordt bespaard. Stimuleer dat bijv. met 50% subsidie. Op termijn kunnen deze wijken gebruik maken van waterstof i.p.v. aardgas. Dan is het CO2-probleem opgelost en wordt optimaal gebruik gemaakt van de bestaande gasleidingen. Het parlement moet dit ondemocratische voorstel afwijzen.

Gerrit Aalbersberg,

Arnhem