Nieuws/Wat U Zegt
830726812
Wat U Zegt

Stellingdeelnemers: ’Beter voor onze ouderen zorgen’

Uitslag Stelling: Pensioenleed verzachten

Een overgrote meerderheid van de stemmers op de Stelling van de Dag vindt het een goed idee als de AOW wordt verhoogd ter compensatie van de door de lage rentestand achterblijvende pensioenen. Dit is een voorstel van de FNV.

Toch denkt bijna niemand dat die AOW-verhoging er ook echt gaat komen. Wat ook niet doorgaat is volgens de meeste stemmers het dit voorjaar met veel pijn en moeite afgesloten pensioen-akkoord. Dat vindt bijna niemand erg, zo blijkt. Maar een vijfde van de respondenten zegt het pensioenakkoord een goed akkoord te vinden. „Dat er zo snel al problemen zouden komen met de rente, kon je op je vingers natellen natuurlijk”, is een reactie.

Veel respondenten doen hun beklag over de ECB, die volgens hen de oorzaak is van alle problemen doordat de rente steeds maar wordt verlaagd. „Het is hoogconjunctuur en de rente wordt niet verhoogd. Nu er een recessie aankomt, kan de rente niet lager om de economie aan te jagen.” Een andere respondent: „Die lage rente is alleen om de zieke en zwakke landen van Europa te helpen. De pensioenfondsen in ons land zijn hierdoor de sjaak. Zij moeten toezien hoe hun geld de speelbal is geworden van de politiek.”

Anderen ageren tegen de rekenrente uit het pensioenakkoord. „Een fictieve rente, daardoor gaan de pensioenen niet omhoog. En dat terwijl er al veertig jaar zes tot acht procent rendement wordt gehaald. Voor de komende zeventig jaar is er echt nog wel genoeg geld in kas.”

Van de stemmers is meer dan de helft boven de 65 jaar. Driekwart vindt dat ze die AOW-verhoging prima kunnen verantwoorden tegenover de jongere werkenden, terwijl die toch uiteindelijk voor deze verhoging zouden moeten betalen. „Dat jongeren moeten betalen, is normaal. Wij hebben ook ons hele leven moeten betalen”, is een reactie hierop. Een andere stemmer vindt het pertinent níet eerlijk. „De meeste ouderen hebben goed gespaard. En als ze dat niet hebben, dan zijn er allerlei subsidies. Zorg liever voor de jongeren, zeker degenen met kinderen. Opvang en opleiding zijn allemaal heel duur.”

Veruit de meeste stemmers denken dat velen in de problemen komen als de pensioenen worden verlaagd. Desondanks vinden de meesten dat ouderen veel te bang worden gemaakt met onheilstijdingen. Twee derde vindt namelijk dat Nederland een heel goed pensioenstelsel heeft. „Er is 1500 miljard in kas. Mensen worden onnodig bang gemaakt, want er is echt helemaal niet zo veel aan de hand.”

Overigens hebben lang niet alle pensioenfondsen problemen. Er is er maar een aantal dat de pensioenen moeten verlagen. Toch vindt meer dan de helft van de respondenten het niet verstandig dat deelnemers aan die pensioenfondsen meer premie moeten gaan betalen. „Het enige dat er mis is aan ons pensioenstelsel is dat er in het management van sommige fondsen mensen zitten die niet goed met geld kunnen omgaan. Die zouden eens in de leer moeten gaan bij degenen die het wél goed doen.”

Stemmers vinden het bijna allemaal (96%) belangrijk dat ouderen hun koopkracht behouden. De ongerustheid over het pensioen is dan ook terecht, zo vindt iets meer dan de helft. „Mensen met een klein pensioen of alleen AOW hebben het echt niet goed. We moeten beter voor onze ouderen zorgen.”