Nieuws/Wat U Zegt
831099050
Wat U Zegt

’Geen zorgeloze oude dag’

In de televisieserie ‘Het geheime dagboek van Hendrik Groen’ wordt de werkelijkheid fantastisch weergegeven, namelijk hoe er met onze ouderen in dit land wordt omgegaan, vindt E. Op ’t Eijnde.

In de (nu) nog bestaande verzorgingstehuizen voor ouderen zijn de bewoners verworden tot een last en worden zij slechts als een nummer gezien. Kortom, een speelbal voor de overheid en zorgverlenende instanties. In de serie wordt duidelijk de indruk gewekt, dat de tehuizen vullen met asielzoekers meer oplevert. Ouderen dienen daarom te verkassen en worden in andere tehuizen her en der ‘geplaatst’. Dat is dus de nabije toekomst. Van een zorgeloze oude dag is in Nederland al lang geen sprake meer.

E. Op ’t Eijnde