Nieuws/Wat U Zegt
834007
Wat U Zegt

Stemmen staken over verplichte inenting peuters

Uitslag Stelling: Oneens over kinderprik

Vaccineren zou geen vrije keuze moeten zijn, zo vindt de helft van de stemmers op De Stelling van de Dag. De Australische premier Abbott wil ouders korten op kinderbijslag en gezinstoelagen als zij hun kinderen niet laten inenten.

Of dat een goed idee is, betwijfelen de respondenten. Een aantal van hen stelt een andere 'straf' voor. Zij zeggen het prima te vinden als ouders de keuze maken hun kind niet te laten inenten. Maar mocht het kind ziek worden, dan zijn ook de medische kosten voor hen.

Een meerderheid vindt het onvoorstelbaar dat ouders hun kinderen niet laten prikken. "Knap asociaal als je ook andere kinderen in gevaar brengt met je overtuiging." Echter, veel voorstanders van de vrije vaccinatie denken dat het prikken schadelijke bijwerkingen heeft. Vaak genoemd worden autisme en chronische vermoeidheid bij kinderen.

Anderen zeggen dat veel vaccinaties niet meer helpen omdat de ziekteverwekkers er resistent tegen zijn geworden. Sommigen opperen daarbij dat het systeem in stand wordt gehouden omdat de farmaceutische industrie daar wel bij vaart.

Een aantal tegenstanders verwerpt een verplichting anders dan om medische redenen. "Ik ben zeer voor vaccineren, maar nog meer voor vrijheid. Ik vrees de inktzwarte dag waarop de overheid voor mij gaat bepalen welke stoffen ik in mijn lijf krijg gespoten."

Hygiëne

Tegenstanders van het rijksvaccinatieprogramma, zoals de Vereniging Kritisch Prikken, denken dat de betere hygiëne en toegenomen kennis over besmettelijke ziekten het vaccineren (bijna) overbodig maakt.

Twee derde van de deelnemers denkt dat deze theorie niet klopt. Iemand schrijft: "Door prikken zijn al heel veel epidemieën geëlimineerd." Een ander zegt: "Blijkbaar hebben de tegenstanders van vaccinaties een kort geheugen. Vijftig jaar geleden hadden we hier nog een pokkenepedimie."

Toch zijn ouders ervan overtuigd dat inenten ongezond is voor een kind. Een meerderheid van de stemmers vindt dat een kind dan toch geprikt moet worden. "Een kind kan niet beslissen wat goed of slecht voor hem is. En als ouders dan weigeren het goede te doen, dan moet de overheid dat maar doen."

Is de beslissing om niet te vaccineren ingegeven door het geloof, dan vindt twee derde dat nog minder geoorloofd dan om gezondheidsredenen. "God heeft de mensen niet voor niks zo knap gemaakt", zo schrijft een deelnemer , die niet snapt waarom sommige gelovige ouders hun kind niet laten inenten.

Mazelen

Vorig jaar besmette een niet-ingeënte peuter een baby op een kinderdagverblijf met de mazelen. De meeste respondenten vinden dat de ouders van de peuter daarvoor gestraft hadden moeten worden.

Toentertijd boog de Tweede Kamer zich over de vraag of niet-gevaccineerde kinderen wel naar een crèche zouden mogen. De meeste stemmers vinden van niet. Iets minder respondenten vinden dat kinderen die niet beschermd zijn tegen besmettelijke ziekten niet naar school zouden mogen. De uitkomst was dat scholen en crèches voor elk kind, gevaccineerd of niet, open moeten staan. Een stemmer schrijft: "Raar dat we onze huisdieren en vee wel verplicht vaccineren, maar kinderen niet."