Nieuws/Wat U Zegt
835301
Wat U Zegt

Snelle leerling stimuleren

Snelle leerlingen zijn later zittenblijvers (De Telegraaf 8/04/15). Logisch, vindt Otto Tempelaars uit Velsen-Zuid. "Want met de invoering van de Mammoetwet rond de jaren zeventig, is de basis gelegd voor het mislukken van de ontwikkeling van snelle leerlingen. Terwijl deze juist mogelijkheden moet worden geboden."

Otto Tempelaars schrijft verder: "Deze Mammoetwet met een links idealistisch karakter veronderstelt dat elke leerling gelijk is, en betekent dat de snelle leerlingen zich moeten aanpassen aan de minder snelle leerlingen. Het is na alle wetenschappelijke studies duidelijk geworden dat er geen mens, zowel innerlijk als uiterlijk, gelijk is aan een ander. Daarom is het van het grootste belang dat snelle leerlingen eerder mogelijkheden worden geboden sneller door te groeien om te voorkomen dat zij later zittenblijvers worden."

 

Meediscusiëren over dit en andere onderwerpen doet u op wuz.nl