Nieuws/Wat U Zegt
835402
Wat U Zegt

Zwoegen voor niets

W. van der Haven uit Zaltbommel schrijft dat haar vriend vanuit de bijstand twee keer heeft geprobeerd via vrijwilligerswerk aan een betaalde baan te komen. Maar twee keer tevergeefs. "Ondanks alle subsidie die deze bedrijven van de gemeente ontvingen werd mijn vriend bedankt en werd een betaalde kracht van buitenaf aangenomen."

W. van der Haven is verbolgen over het feit dat vrijwilligers kennelijk wel goed genoeg zijn om de werkzaamheden gratis te verrichten maar niet als betaalde kracht: "De eerste keer begon mijn vriend in een zorginstelling waar hij als vrijwillig kok werkzaam was en de sociale dienst voor zijn koksopleiding betaalde. Het zorgcentrum krijgt ongeveer 100.000 euro subsidie van de gemeente. Na voltooiing van de opleiding werd tot verbazing van mijn vriend een freelance kok ingehuurd voor ca. 3000 euro per maand en werd mijn vriend bedankt voor zijn bijdrage.

Ook werkte hij naast zijn koksbezigheden voor een landelijk bekende stichting als coördinator voor een project. Daar werd gezocht naar een betaalde kracht. Na ontvangst van subsidie van de gemeente voor een betaalde kracht voor 16 uur per week werd een sollicitatieronde gehouden en werd er iemand van buitenaf aangesteld. Ook hier werd mijn vriend bedankt.

Dat het hier gaat om iemand die vanuit de bijstand probeert zijn maatschappelijke verantwoording te nemen, en niet zomaar zijn hand op te houden maar echt iets voor zijn uitkering wil doen zijn dit onbegrijpelijke beslissingen. Temeer daar de verantwoordelijke wethouder geen inspraak, toezicht en controle houdt op de wijze waarop de door hem verstrekte subsidiegelden worden benut."

 

Meediscusiëren over dit en andere onderwerpen doet u op wuz.nl