Nieuws/Wat U Zegt
835403
Wat U Zegt

Rekentoets pensioenen

"De koopkracht krabbelt op en het gaat economisch beter volgens Mark Rutte, behalve voor de gepensioneerde!" schrijft J.H. Kuijpers gepikeerd vanuit Heesch. Een rekentoets voor ´al die geleerden´ is volgens hem dan ook zeer nodig.

J.H. Kuijpers schrijft verder:

"Ik ben gepensioneerde bij PMT (Pensioenfonds Metaal en Techniek). Dit bedrijf heeft de pensioenen over 2008 tot en met heden niet meer aan de prijsverhogingen c.q. inflatie aangepast." Het jaar 2007 werd afgesloten met een totaal belegd vermogen van 34.8 miljard euro. De prijzen zijn sinds 2008 met ca. 13,3 % gestegen.

Daarnaast is door PMT het pensioen nog eens in totaal met 6,7% gekort. Waardoor de PMT-pensioengerechtigde in totaal ca. 20% heeft ingeleverd. Het einde is nog niet inzicht voor 2015 en de verwachting is dat gepensioneerden in 2016 nog eens 1,3% verliezen. En dan te bedenken dat het totaal vermogen van het PMT-pensioenfonds tot eind 2014 is gegroeid tot 58,5 miljard euro. Dat houdt in dat het vermogen sinds 1 januari 2008 met 68% is gegroeid.

Volgens mij is voor al die geleerden een rekentoets geen overbodige luxe."

Meediscusiëren over dit en andere onderwerpen doet u op wuz.nl