836860
Wat U Zegt

Dijsselbloem had veel harder moeten ingrijpen bij ABN Amro

Uitslag Stelling: Onrust zwaar onderschat

Veel vertrouwen heeft u niet meer in minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën). "Ik vond hem tot nu zeer kundig maar zijn handelen bij de naheffing opgelegd door de EU en nu weer bij de ABN Amro laat zien dat hij denkt dat het volk achterlijk is", zo zegt een deelnemer aan de Stelling van de Dag.

De overgrote meerderheid van de respondenten is van mening dat minister Dijsselbloem iedere geloofwaardigheid is kwijtgeraakt. "Hij is de slechtste minister van Financiën ooit", roept een boze deelnemer. Iemand anders doet er nog een schepje bovenop: "Het hele kabinet is niet te vertrouwen, dus Dijsselbloem ook niet." Weer een andere deelnemer is wat milder: "Dijsselbloem is deskundig en betrokken. Niet zo'n typische partijman. Hij is een sterke troef in het kabinet. Juist daarom is zijn grillige houding ten opzichte van ABN Amro zo onbegrijpelijk."Grillig is een prima typering voor wat er de afgelopen week is gepasseerd. Dijsselbloem reageerde in eerste instantie geagiteerd op de loonsverhoging die de ABN Amro-top zich had toebedacht, maar later bleek hij die verhoging zelf goedgekeurd te hebben. Hij zou zelfs toegezegd hebben het extra salaris publiekelijk te zullen verdedigen. Van de deelnemers zegt 87 procent dat de bewindsman de maatschappelijke onrust schromelijk heeft onderschat.In een reactie zegt Dijsselbloem de bank wel degelijk gewaarschuwd te hebben voor imagoschade als bekend zou worden dat de topbankiers er in salaris vorstelijk op vooruit zouden gaan. "Dat zal best", zegt 89 procent van de stemmers, "maar hij had het niet bij een waarschuwing moeten laten maar veel harder moeten ingrijpen."SchuldEen deelnemer schuift de schuld van dit alles in de schoenen van de ABN Amro.

"Deze bank is in mijn ogen de partij die niet goed aanvoelt hoe de maatschappij tegen het beloningsbeleid aankijkt. De organisatie is nog steeds een staatsbank, maar wenst zich te gedragen als een private instelling. Dat gaat niet samen." Ruim de helft van de deelnemers zegt pas weer vertrouwen in de bank te krijgen als de hele top vervangen wordt.Een van u heeft ook daar geen fiducie in: "Het vervangen van de top heeft geen enkele zin. De volgende groep graaiers staat toch al weer klaar."Een tweede akkefietje dat aan Dijsselbloem kleeft, is de onduidelijkheid rond de naheffing van 642 miljoen euro die Brussel Nederland heeft opgelegd. Het geld is in razend tempo door de bewindsman overgemaakt maar tot op heden weigert hij duidelijkheid te geven over de achtergrond van de heffing. De Tweede Kamer heeft hier tevergeefs naar gevraagd. "Hij moet wel iets te verbergen hebben, anders had hij wel duidelijkheid verschaft", zegt een deelnemer.Van de respondenten denkt 57 procent dat het de Tweede Kamer niet gaat lukken om de informatie los te krijgen van Dijsselbloem.

 Inmiddels is De Telegraaf naar de Europese rechter gestapt om openheid van zaken met betrekking tot de naheffing te krijgen. Iemand moedigt dit initiatief van harte aan: "Ik hoop dat De Telegraaf doorgaat tot het einde en dat de gegevens boven water komen, maar ik vrees het ergste. Er zal alles aan gedaan worden om deze beerput gesloten te houden."