Nieuws/Wat U Zegt
836897465
Wat U Zegt

Deelnemers: Jongeren aan de bak voor de samenleving

Uitslag Stelling: ’Inzet voor het collectief’

Met de groeiende personeelstekorten in veel sectoren klinkt de roep om de invoering van een maatschappelijke dienstplicht steeds luider. Jongeren zouden daarbij enige tijd werk verrichten bij een maatschappelijke instelling of project, of bij defensie.

Moet er een verplichte maatschappelijke dienstplicht voor jongeren komen of niet? Zeker 80% van de stellingdeelnemers vindt van wel. De jeugd kan wel wat richting en zingeving gebruiken, menen veel deelnemers. „De jeugd doolt maar wat rond. Door een maatschappelijke dienstplicht leren ze verantwoordelijkheid, discipline, doorzettingsvermogen, inzicht verkrijgen en normen en waarden. Allemaal zaken waar ze de rest van hun leven profijt van hebben”, klinkt het.

Maar liefst 90% van de deelnemers vindt het belangrijk dat jongeren zich inzetten voor een collectief belang. „Een verplichte, maatschappelijke dienstplicht van anderhalf jaar is een must! Niet zozeer omdat diverse instellingen binnen de publieke sector daarvan kunnen profiteren, maar vooral om deze jonge generatie weer met beide benen op de grond te zetten en het enorme egoïsme weg te nemen.” Er wordt ook gesteld dat het zou helpen bij sociale cohesie. „Er is tegenwoordig weinig gelegenheid meer mensen te leren kennen die niet tot je eigen sociale groep behoren, ook daarom is een sociale dienstplicht zeer zinvol”, meent een deelnemer.

De plicht zou voor jongens en meisjes moeten gelden, vindt 85%. „Ik denk dat het goed is voor veel jongeren om ook eens met een andere wereld kennis te maken ook als is het maar voor een half jaar.” Zeker acht op de tien deelnemers denken daarnaast dat jongeren dankzij een maatschappelijke dienstplicht ervaring opdoen die hen in hun verdere loopbaan zal helpen. En dat hiermee interesse wordt gewekt voor sectoren waar ze anders niet terecht waren gekomen. Belangrijk is wel dat ze zelf mogen kiezen in welke sector ze aan de slag gaan, vindt de meerderheid.

„De maatschappelijke dienstplicht zou een goede zet zijn. Laat jongeren een eerste en tweede keus opgeven en daarna naar capaciteit in de sectoren inloten. Een periode van anderhalf jaar lijkt me het beste. Door zo’n periode te stellen krijgen de deelnemers het gevoel dat ze nadat ze hun opleiding hebben afgerond in een sector daadwerkelijk meegedraaid hebben en iets hebben kunnen bijdragen. Voor de begeleiders is het belangrijk dat ze niet alleen maar mensen trainen om ze vervolgens weer kwijt te raken”, denkt een voorstander.

Dat laatste punt is precies waar de tegenstanders van de stelling voor waarschuwen. „De maatschappelijke dienstplicht klinkt als de maatschappelijke stage die er ooit was. Dit werkte absoluut niet, je had stagelopers voor ongeveer vier weken en dan gingen ze weer. De meesten waren bovendien ronduit ongemotiveerd.” Een ander vraagt zich af hoe we dit überhaupt zouden moeten bekostigen: „We praten erover alsof er genoeg middelen zijn om dit in te richten. Om dit op te zetten heb je niet alleen een zak geld nodig, maar ook kazernes, begeleiders en een plan. Aan alles is een tekort. Dus hoe dan?”

De meningen zijn wel sterk verdeeld over de vraag of een sociale dienstplicht een oplossing is voor personeelstekorten: 48% zegt ’ja’, 41% zegt ’nee’. „Een maatschappelijke dienstplicht of militaire dienstplicht (her)invoeren levert geen oplossing voor de tekorten in de vele beroepen. De politiek van links tot rechts is door onzinnige bezuinigingen hier zelf debet aan en moet zich niet verschuilen achter onzalige plannen om dit probleem op te lossen. Wat er moet gebeuren is dat er een eerlijk loon wordt betaald aan de mannen en vrouwen die bereid zijn hun leven te riskeren voor de defensie van Nederland en daarbuiten in NAVO verband. Ook het opleidings- en toekomstperspectief moet helder en aantrekkelijk worden gemaakt. Dit betekent dat je een goed opgeleide krijgsmacht van beroepsmensen krijgt die daarvoor hebben gekozen”, stelt iemand.

Download PDF:

Bijlage 1