Nieuws/Wat U Zegt
839883
Wat U Zegt

Uitslag Stelling: Beter naar patiënt luisteren

Artsen moeten meer tijd nemen om met patiënten te praten en te luisteren in plaats van op de klok te kijken. Dat zeggen veel deelnemers aan de Stelling van de Dag. Een grote meerderheid vindt dat patiënten prima in staat zijn mee te beslissen.

"Een heel goed idee. Medezeggenschap en vooral meer tijd", zegt iemand. Een ander constateert: "Mensen zijn veel mondiger geworden. Dat wordt niet altijd door artsen begrepen."Artsen betrekken patiënten maar amper bij de beslissingen over een mogelijke behandeling en vertellen bovendien veel te weinig over het mogelijke lijden dat een behandeling wellicht met zich mee zal brengen.Verschillende respondenten zien artsen als marionetten van de farmaceutische industrie. Een boze patiënt zegt: "Ik ben juist van huisarts veranderd. De vorige was een handelsreiziger van de pillenindustrie die duidelijk baalde van zijn patiënten. En zo iemand moet mij voorlichten?"Ook de zorgverzekeringen krijgen een veeg uit de pan: "Zet de verzekeringen buitenspel. Zij gaan veel te veel op de stoel van de arts zitten. Er wordt ook niet meer over patiënten gesproken in ziekenhuizen maar over productie. En dat moet het liefst zo goedkoop mogelijk."Op de vraag of een patiënt wel in staat is om te beslissen welke behandeling hij of zij wil ondergaan, antwoordt 67 procent met ja. Toch zijn er ook aarzelingen: "De meeste patiënten overzien de consequenties van de verschillende behandelingen onvoldoende of hebben foutieve informatie van het internet geplukt. Een medisch specialist heeft circa twaalf jaar gestudeerd en weet dus wat het beste is voor de betrokkene." Een andere deelnemer zegt hierover: "Mensen moeten niet denken alles te weten en zaken aan artsen overlaten."Iemand geeft een dubbel antwoord: "Ja en nee. Een patiënt is geen arts en heeft dus onvoldoende medische kennis. In sommige gevallen, zoals bij een tijdrekkende behandeling, zou er meer openheid moeten zijn over de gevolgen en de consequenties voor de kwaliteit van leven." Iets meer dan de helft van de stemmers vindt dat zorgverzekeraars een speciaal consult zouden moeten vergoeden als er sprake is van een complex gesprek over ingrijpende medische behandelingen. Van u zegt 44 procent dat dit niet nodig is. "Het hoort gewoon bij het reguliere werk van de arts."Een kwart van de deelnemers zegt alles aan te zullen grijpen om zo lang mogelijk te leven. Een even groot aantal zegt dat niet te zullen doen en de helft geeft aan op dit moment nog geen antwoord te kunnen geven op deze vraag.De kosten in de zorg rijzen de pan uit. Naast de vergrijzing komt dit onder meer omdat er technisch steeds meer mogelijk. Van de deelnemers zegt 65 procent bang te zijn dat artsen patiënten in de toekomst zullen ontmoedigen om behandelingen te ondergaan vanwege de kosten.Een respondent neemt het op voor artsen: "De patiënt vindt op internet wat hem goed uitkomt en gaat de arts vertellen wat hij van hem verlangt. De medische behandelingen komen zo in het gedrang. Als arts zul je daar moedeloos van worden."