Nieuws/Wat U Zegt
841669707
Wat U Zegt

Deelnemers: Geef zelfdodingspil bij actieve doodswens

Uitslag stelling: ’Autonomie over einde leven’

Een zelfdodingspil zoals de ’Pil van Drion’ zou beschikbaar moeten worden gesteld voor mensen die langer dan een jaar een actieve doodswens hebben. Ook als zij niet ’ondraaglijk lijden’. Dat vindt bijna driekwart van de stellingdeelnemers.

Nu wordt voor euthanasie alleen het principe van ondraaglijk lijden gehanteerd. Maar de meesten vinden dat niet alleen dit criterium zou moeten gelden; zij zijn voorstander van het ‘voltooid leven’-principe.

Meer dan 75.000 Nederlanders hebben min of meer een doodswens, zo bleek uit het rapport van een onderzoekscommissie naar ’voltooid leven’. Een derde van de respondenten vindt dit een aangrijpend aantal. ,,Wat ik pas schokkend vind, is dat een klein clubje zoals de ChristenUnie gaat bepalen wat wij doen met ons lichaam.” En een ander die het verzet van religieuzen hiertegen aankaart: ,,Het is geen verplichting. Dus als iemand dit vanuit een bepaalde levensovertuiging niet wil, dan kan dat. Maar laat anderen vrij in het denken hierover.”

Vrijwel alle deelnemers kunnen zich voorstellen dat zij op een gegeven moment dood willen, zonder dat er sprake is ’ondraaglijk lijden’. Een voorstander verhaalt uit eigen ervaring: ,,Mijn moeder heeft zes jaar geleden, op 87-jarige leeftijd euthanasie gekregen na een –voor haar- voltooid leven. Ze had ernstige artrose en reuma. Dat is niet voldoende om euthanasie te krijgen, want ze kon nog een nieuwe heup en knie krijgen. Maar gelukkig mocht ze toch sterven.”

Een andere conclusie van de commissie was dat het bezit van de zelfdodingspil mensen veel rust zou brengen. Daar is driekwart van de respondenten het mee eens. Desondanks denken de meesten wel dat het in huis hebben van zo’n pil zou kunnen leiden tot ongelukken. ,,Het moet niet zo zijn dat we allemaal zo’n pil bij de hand hebben. Je zou er iemand mee kunnen vermoorden.” Een andere respondent vindt ook dat hiermee niet te lichtzinnig moet worden omgesprongen. ,,Niet thuis bewaren lijkt me. Maar laat de arts langskomen als het moment daar is.”

Wel geloven de meesten dat het aantal gewelddadige zelfdodingen dankzij zo’n pil zal verminderen. ,,Nu springen mensen voor de trein of snijden hun polsen door. Het leed en de trauma’s die ze daarmee anderen aandoen, is niet te overzien.”

Hoewel sommigen een grote weerstand hebben tegen D66 als partij, wordt het voorstel van de Democraten voor een Wet Voltooid Leven toch door een grote meerderheid omarmd. Zo merkt iemand op : ,,Dit is het enige voorstel van D66 waar ik achter kan staan.”

Uit het rapport over het ‘voltooid leven’ blijkt dat veel mensen de oude dag schuwen, met name omdat ze onafhankelijk willen blijven of anderen niet tot last willen zijn. Daarom gelooft twee derde van de respondenten dat wanneer de ouderenzorg beter geregeld zou zijn, de pil in heel veel gevallen niet nodig zou zijn. Een noodkreet luidt: ,,Ik heb niemand die voor mij kan zorgen. Ik vraag niet makkelijk, mag je dan dood-moe zijn?” En een andere voorstander van het voltooid leven-principe die refereert aan de vrijheid van zelfbeschikking: ,,Je mag overal over beslissen in dit leven. Dan graag ook hierover. En maar zeuren dat de zorg ’te duur’ wordt door ouderen. Nou, hier heb je de oplossing”, besluit deze deelnemer cynisch.