844717
Wat U Zegt

Gezag verdwenen

Volgens R.G.R. Reissner is er in Nederland geen enkel respect meer voor gezag. Vindt u dat ook of valt het allemaal nog wel mee en zeuren we te veel? Lees hier verder en geef uw mening.

R.G.R. Reissner, Amsterdam

In Spanje loopt een treinverbinding tussen Malaga en Fuengirola. Om te beginnen zijn de treinstellen schoon en niet beklad of vernield. Op elke rit gaat een beveiliger mee. Deze personen dragen een korte wapenstok.Hoewel ze nauwelijks hoeven in te grijpen, heb ik ze weleens een passagier zien vermanen die bijvoorbeeld zijn voeten op de bank had gezet of papier op de grond gooide. Er werd dan zonder mankeren gehoor aan gegeven, want men weet dat deze beveiligers geen grappen maken. Is het nu niet zo dat we in Nederland gewoon geen enkele vorm van gezag meer accepteren en niemand meer bang is om zelfs een politieagent te molesteren?Je kunt gaan verzinnen wat je wilt, maar als je niet begint met gezag als een normale zaak terug te brengen in de samenleving, dan komt nergens iets van terecht. Gezagdragers verdienen bescherming van justitie en rechters. Natuurlijk moeten we waken voor excessen, maar het is eerder normaal geworden dat een politieagent of beveiliger zich moet verantwoorden in plaats van de overtreder.

Meediscussiëren over dit en andere onderwerpen doet u op www. wuz nl