844729
Wat U Zegt

Uitslag Stelling: Afgang door de achterdeur

Een kleine meerderheid van de stellingdeelnemers kan geen respect opbrengen voor het besluit van minister Opstelten en staatssecretaris Teeven om op te stappen. Ze hadden het debat moeten voeren en dan hun conclusie moeten trekken, menen zij.

"Nu ontspringen ze de dans omdat ze niet meer door de Tweede Kamer kunnen worden gehoord. Dit is een afgang door de achterdeur en tekent het dedain van beide heren voor hun politieke verantwoordelijkheid", verklaart een respondent. Een ander valt boos bij: "Respect zou er zijn als politici eerlijk zouden zijn. Respect zou er zijn als ze geen tonnen wachtgeld zouden krijgen. Als gewone mensen ontslag nemen, krijgen zij niets."Vijfentachtig procent meent echter dat het vertrek van de twee onvermijdelijk was nadat bekend werd dat Justitie toch over informatie beschikte over het bedrag dat in 2000 aan drugscrimineel Cees H. is overgemaakt. Het ging inderdaad om 4,7 miljoen gulden, zoals Nieuwsuur meldde, wat veel meer was dan Opstelten aan de Tweede Kamer had verteld. "Terecht dat ze opstappen. Niets meer weten van een deal van bijna 5 miljoen gulden gelooft toch niemand."Ruim twee derde denkt dat Opstelten wel degelijk op de hoogte was van de juiste feiten en een nog groter percentage gelooft er niets van dat Teeven het precieze bedrag van de deal niet (meer) wist. "Beiden wisten al lang van de gang van zaken maar hebben gedacht... dat houden we wel onder de pet", aldus een respondent.LeugenaarsDe meesten kunnen er niet om treuren dat 'deze leugenaars' weg zijn, maar ruim 20 procent had liever gezien dat de twee waren blijven zitten. Zij vinden het idioot dat een deal van vijftien jaar geleden zo'n impact heeft. "Hier zit duidelijk een luchtje aan. Wie speelt hier welke rol? Wat wist Teeven werkelijk en hoe zag die deal er destijds precies uit?

Waarom vinden ambtenaren precies op dit moment de bewijslast?", vraagt een deelnemer zich af. Iemand anders zegt: "Welke politieke partij spint garen bij deze gebeurtenis en op welke partij stemmen de ambtenaren die de bewindslieden niet dan wel niet volledig informeerden?" Het blijft vreemd dat ministers verantwoordelijk zijn voor de fouten/deals etc. die hun voorgangers gemaakt hebben, vinden meerdere van deze respondenten.Ruim de helft denkt dat het aftreden van de twee VVD-bewindslieden zo vlak voor de Provinciale Statenverkiezingen dramatisch zal uitpakken voor de VVD, twee derde ziet het als het begin van het einde van deze regering. Onzin, menen sommigen. "De VVD zal alleen maar winnen hierdoor: daadkracht, lef, zielig, dus stem ik maar VVD."De details van de vijftien jaar geleden gesloten deal met Cees H. zullen wel nooit boven tafel komen, zo vreest driekwart. "Jammer dat er geen debat is met de twee hoofdrolspelers. Alleen Teeven had alle vragen kunnen beantwoorden als dealsluiter", verzucht een respondent. Dat premier Rutte nu in een debat mag komen vertellen wat zijn rol is in deze kwestie, lijkt de meesten zinvol.

 "Niet alleen de Tweede Kamer heeft recht op een verklaring, maar heel Nederland wil uitleg over wat jaren is geprobeerd in de doofpot te stoppen."