Nieuws/Wat U Zegt
847323
Wat U Zegt

Watersnoodramp is geen attractie

De plannen om van de Watersnoodramp in Zeeland een soort pretparkachtige attractie te maken stuit op veel weerstand. Ook bij L.J. van Herk-Mol uit Utrecht die de ramp zelf heeft meegemaakt. Vindt ook u dat dit niet mag doorgaan of is het plan om hier een attractie van te maken juist goed voor het historisch besef? Graag horen we uw mening.

L.J van Herk-Mol, Utrecht

Pretparkattractie Ik heb de Watersnoodramp meegemaakt als 5-jarig meisje. Ik heb het water aan zien komen rollen. Ik heb mensen horen verdrinken. Ik heb op het dak gezeten, met het water aan mijn voeten. In mijn familie zijn elf mensen verdronken. In totaal zijn in het dorp waar ik woonde ruim 300 mensen omgekomen. Het is toch waanzinnig om deze ramp als een attractie te gaan aanbieden (Tel. 28/02)? Laten Provinciale Staten in Zeeland dit verbieden.

Meediscussiëren over dit en andere onderwerpen doet u op www.wuz.nl