Nieuws/Wat U Zegt
847425
Wat U Zegt

Elke partij heeft wel zijn rotte appels

Uitslag Stelling: VVD verspeelt vertrouwen

"De liberalen gaan kapot aan een cultuur van corruptie en sjoemelen." De meeste deelnemers aan de Stelling van de Dag denken dat de VVD flink wat zetels gaat verliezen als gevolg van fraude-affaires met enkele van haar politici. "Ik hoop dat ze op nul zetels uitkomen."

De VVD-campagne voor de statenverkiezingen begint vandaag in zwaar weer. Gisteren stapte het Kamerlid Mark Verheijen op nadat een interne commissie had vastgesteld dat hij met zijn ruime declaraties in strijd had gehandeld met de integriteitsregels. Maar de liberalen kampen ook nog met het raadslid Kathalijne de Kruif in Maarssen, dat wordt beschuldigd van fraude en hennepteelt en zelfs vastzit. Deze kwestie kwam deze week in de publiciteit en heeft volgens de meesten van u het imago van de VVD alleen maar erger aangetast.Dat met name de VVD wordt getroffen door dit soort affaires, wijten veel lezers aan de cultuur bij de liberalen: "De partij is gelieerd aan het bedrijfsleven en die hebben een lossere moraal dan werknemers", schrijft één van u. "VVD is een partij van hete aardappels", meent een ander. "Ze houden elkaar de hand boven het hoofd sinds zij elkaar leerden kennen in het studentencorps."Dat in opspraak geraakte politici als Jos van Rey en Mark Verheijen uit Limburg komen vindt u niet vreemd. De helft van u denkt dat de politieke zeden daar wat soepeler zijn dan in de rest van Nederland.LinksEr zijn echter ook lezers die erop wijzen dat niet alleen de VVD maar "elke partij wel haar eigen schuinsmarcheerders" heeft. Sommigen menen dat er "door links" jacht wordt gemaakt op de liberalen en dat het wel erg toevallig is dat de schandalen vlak voor de statenverkiezingen naar buiten komen.Voor zeventig procent van u zijn de affaires reden om niet meer op de liberalen te stemmen. "Opzeggen en niet meer op de VVD stemmen".U bent het er vrijwel allemaal over eens dat de VVD-affaires de kloof tussen de politiek en burgers enorm vergroten. "Dit is zeer slecht voor het aanzien van de politiek", aldus een lezer. Een ander schrijft: "Politiek en corruptie gaan hand in hand. Belangenverstrengelingen in de politiek zijn algemeen en blijkbaar in de politiek geaccepteerde normen en waarden."Het vertrouwen in politici is door de VVD-schandalen bepaald niet toegenomen. Met name degenen die met het kabinetsbeleid te maken hebben, worden gewantrouwd. Zo vertrouwt slechts 10 procent van u premier Rutte, die door u medeverantwoordelijk wordt gehouden voor de liberale affaires. PvdA-fractievoorzitter Diederik Samsom scoort zelfs maar 4 procent terwijl D66-baas Alexander Pechtold op een magere 14 procent kan rekenen. U heeft meer fiducie in de leden van de oppositie. Geert Wilders krijgt van ruim 50 procent het vertrouwen, gevolgd door SP-leider Emile Roemer (45 procent) en CDA'er Sybrand van Haersma Buma (35 procent).