850034
Wat U Zegt

Deelnemers: Instellingen moeten geld beter benutten

Bespaar op topsalarissen

Ziekenhuizen kunnen met minder geld kwaliteit leveren als ze maar efficiënter te werk gaan, meent driekwart van de deelnemers aan de stelling van de dag. Er kan best worden bespaard op topsalarissen, maar ook op ‘doelloos personeel met mapjes’.

Deze week verscheen een rapport van adviesorganisatie BDO waaruit bleek dat een op de vier ziekenhuizen financiële problemen heeft. De in het regeerakkoord opgenomen bezuinigingen van 1,9 miljard in de geneeskundige zorg zullen hier geen verbetering in brengen. Ziekenhuizen moeten het dus met minder doen.

Zo kan er volgens de deelnemers best wat worden bezuinigd op personeelskosten. „Bij een gebroken pols moet je eerst langs vijf figuren die allemaal dezelfde vragen stellen, voordat er een foto wordt gemaakt”, luidt een reactie. Overhead kan in ziekenhuizen flink worden teruggebracht”. Een ander beaamt dit: „Het verbaast mij telkens weer dat er in de ziekenhuizen zoveel, op het oog doelloos, verplegend personeel met mapjes over de gangen loopt.”

Anderen menen dat de ’handen aan het bed’ al genoeg onder druk staan en er vooral gekeken moet worden naar de salarissen van managers. „Het budget van de ziekenhuizen gaat op aan topsalarissen voor zelf verrijkende topbestuurders”. Ook specialisten zouden salaris moeten inleveren, stelt meer dan de helft van de deelnemers: „Alle specialisten in dienst van het ziekenhuis en niet andersom.”

Hoewel een woordvoerder van BDO stelde dat er geen direct verband zou zijn tussen de financiële problemen en de kwaliteit van de zorg, maakt 83 procent van de deelnemers zich wel zorgen. Velen voorzien een toename van medische missers als gevolg hiervan. Bijna de helft meent dat ziekenhuizen wel genoeg uitgeknepen zijn. „Meer efficiëntie betekent minder zorgminuten van de arts of verpleegkundige, goedkopere producten en verschraling van zorg. Vrijwel iedere zorginstelling is de afgelopen jaren financieel uitgewrongen.”

De tegenstemmers zouden graag zien dat eerst de ’boosdoeners’ van deze financiele crisis eerst aangepakt zouden worden. „Ze zitten gevangen tussen twee partijen met ziekelijk winstbejag: verzekeraars en Pharmaindustrie”, zegt een deelnemer. „Farma’s maken woekerwinsten. Medicatie kan veel goedkoper én minder. Men krijgt allerlei medicatie om de bijwerkingen van andere medicatie te onderdrukken.”

Andere verdienmodellen zouden volgens BDO op lange termijn een oplossing kunnen bieden voor de ziekenhuizen in nood. Deze zouden op zoek moeten gaan naar nieuwe financieringsbronnen, zoals de Europese kapitaalmarkt of het bedrijfsleven. Geen goed idee, reageert het merendeel. „Daar wordt alleen het bedrijfsleven zelf beter van. Die kan dwingen winst te maken dat niet gemaakt kan worden in de zorg.”

Menig respondent wil überhaupt af van geprivatiseerde zorg. „Zowel zorgverzekeraars als ziekenhuizen moeten winst maken, daarnaast wordt het leeuwendeel van het werk in ziekenhuizen vergooid aan administratie waardoor er minder tijd overblijft voor behandeling of goede voorlichting van patiënten”, zegt iemand. „Omdat ziekenhuizen "winst" moeten maken, wordt aangedrongen op dure behandelingen en operaties. Het zorgstelsel is ziek.”