Nieuws/Wat U Zegt
851343411
Wat U Zegt

’Oversterfte door uitstel in de zorg’

Leon de Winter verklaart de huidige oversterfte door vaccinatie. Dat vindt Daniëlle Wielinga een te eenzijdige benadering.

We hebben sinds begin 2020 te maken met een zwaar overbelaste zorg. Dat geldt overal in Europa, maar het is duidelijk dat dit in Nederland extra speelt als het gaat om ic-capaciteit. Vooral tijdens de eerste coronapiek(en) en lockdown waren mensen voorzichtig om met hun klachten naar de huisarts te komen. Als gevolg hiervan is er een periode minder/later doorverwezen naar specialistische zorg. Door het afschalen van de reguliere zorg in ziekenhuizen en het oplopen van wachtlijsten is te verwachten dat mensen zich (te) laat met hun klachten bij een specialist konden melden om tijdig een adequaat behandelingstraject te kunnen volgen. Daarnaast zijn de bevolkingsonderzoeken voor borst- en baarmoederhalskanker ook een tijd uitgesteld waardoor mogelijk diagnoses te laat konden worden gesteld. Wat te denken van thuiszorg die kwantitatief zo onder druk staat dat alleen de hoogst nodige zorg thuis kan worden geleverd. Dit laat onverlet dat ik er van overtuigd ben dat zorgmedewerkers hun stinkende best doen alles te bieden wat ze mogen en kunnen.

Daniëlle Wielinga