Nieuws/Wat U Zegt
852765926
Wat U Zegt

’Basisinkomen invoeren’

Het initiatief van de Partij van de Arbeid en de ChristenUnie om de komende jaren de armoede onder kinderen te halveren lijkt sympathiek maar gaat helaas niet ver genoeg, vindt Joop Böhm.

Dat er 258.000 kinderen in ons welvarende land in armoede leven is een grof schandaal. Dat het volgens het wetsvoorstel in 2030 moet zijn gehalveerd houdt in dat er ook dan nog rond 130.000 in armoe rondlopen. En dan hebben we het nog niet eens over de ouders van die kinderen. Moeten we die maar laten creperen?

De oplossing voor dit probleem is de invoering van een universeel basisinkomen (UBI) dat hoog genoeg is om onbekommerd van te kunnen leven. De overheid zou fatsoen tonen als ze zich bij wet zou verplichten om in 2030 in Nederland de kans op armoede voor jong en oud zou uitsluiten. Met een rigoureuze belastingherziening waarin een negatieve inkomenstaks fungeert als UBI is dat mogelijk en zelfs noodzakelijk voor een beschaafd land!

Joop Böhm, Amersfoort