Nieuws/Wat U Zegt
854039853
Wat U Zegt

Brief 1: ’Racisme meer dan wit versus zwart’

Het is natuurlijk goed dat racisme bestreden wordt. Echter de aandacht die het thans krijgt gaat alleen over wit versus zwart, zegt Klaas Groen. Maar racisme gaat verder.

Ook wit verses wit waar men blijkbaar aan voorbij gaat. Immers de Jodenvervolging is de grootste uiting geweest van racisme maar dan op grond van geloof. En wat heeft dat opgeleverd?

Nog steeds worden Joodse mensen in Amsterdam belaagd. Natuurlijk moet racisme in brede zin aangepakt worden. Maar als Rutte predikt dat we dat met ons allen, 17 miljoen burgers, moeten doen zeg ik ’keep dreaming’, want dat zal nooit gerealiseerd worden zoals de huidige tijd nog steeds wereldwijd bewijst met al zijn oorlogen en vervolgingen. Dat laat onverlet dat we aan het probleem andacht moeten blijven geven.

Klaas Groen, Grootebroek