Nieuws/Wat U Zegt
861352
Wat U Zegt

Nederlandse regering veel te laks en afwachtend

Uitslag Stelling: Ramp MH17 doofpot in

De plegers van de aanslag op vlucht MH17 worden nooit berecht. Het overgrote deel van de deelnemers aan de Stelling van de Dag is hiervan overtuigd. "Vanaf het begin was duidelijk dat die hele affaire in de doofpot zou belanden", is een veelgelezen reactie.

In het vredesverdrag tussen Oekraïne en de separatisten in het oosten van het land is amnestie opgenomen voor oorlogshandelingen in de opstandige regio. President Porosjenko heeft premier Rutte echter bezworen dat de daders van de aanslag gewoon zullen worden berecht. Bijna negentig procent van u gelooft hier echter helemaal niets van: "Ons wordt zand in de ogen gestrooid. Die Porosjenko is gewoonweg niet te vertrouwen." Veel lezers vinden Rutte "grenzeloos naïef" dat hij de Oekraïense president gelooft.BelHoewel u ervan overtuigd bent dat zij nooit zullen worden vervolgd, wilt u toch dat het kabinet zich inspant om in het vredesverdrag opgenomen te krijgen dat de amnestie niet voor de aanslagplegers geldt. "Nooit laten rusten", aldus een lezer. De overgrote meerderheid van u vindt dat het kabinet al veel eerder aan de bel had moeten trekken. In september werd er namelijk ook al een vredesakkoord gesloten en daar stonden ook al amnestieafspraken in. "De Nederlandse regering is richting Oekraïne en Rusland veel te laks en afwachtend", aldus veel lezers. U vindt dat het kabinet best wat "strengere eisen" mag stellen. Met name premier Rutte is de gebeten hond. "Hij durft niet pootaan te spelen", luidt een boze reactie.Geen vertrouwenU spoort het kabinet weliswaar aan om veranderingen in het vredesverdrag te eisen, maar u heeft er tegelijkertijd geen enkel vertrouwen in dat naar ons land geluisterd gaat worden. "Nederland wordt absoluut niet serieus genomen", weet een lezer zeker. "Wij zijn geen speler in de crisis tussen Oekraïne en Rusland", verduidelijkt een ander. Daarom vindt bijna driekwart van u dat Nederland de hulp van Duitsland en Frankrijk, die wel betrokken zijn bij het vredesakkoord, moet inroepen.Als natie met de meeste slachtoffers in het neergeschoten vliegtuig leidt Nederland het internationaal strafrechtelijk onderzoek naar de ramp. U denkt evenwel dat dit onderzoek tot niets zal leiden. "De separatisten leveren iemand uit die ze kwijt willen of ze zeggen dat de daders al zijn overleden", schrijft een deelnemer. "De Russen hebben het toestel uit de lucht geschoten, Poetin zal nooit uitleveren", aldus een ander. Velen van u menen echter dat het Oekraïne zelf is dat de MH17 heeft neergeschoten. "Iedereen gaat ervan uit dat de separatisten het gedaan hebben, maar het was Oekraïne zelf. Vandaar dat het nooit zal uitkomen wie de dader is", aldus een respondent. Een lezer denkt dat kabinet en Tweede Kamer eigenlijk ook liever niet hebben dat het onderzoek succesvol is "want dat levert ruzie op met Rusland. En dat wil men, terecht of onterecht, niet."MinderheidVeel deelnemers aan de Stelling van de Dag vinden het "triest voor de nabestaanden" dat de daders van de "lafhartige aanval op MH17" mogelijk nooit worden berecht. Een minderheid vindt dat Nederland zich daar echter maar bij neer moet leggen: "Een vredesakkoord met een amnestieregeling is beter dan het voortduren van de oorlog."