Wat U Zegt/Columns
86791
Columns

Praktisch

Het beroepsonderwijs in Nederland is jarenlang een mikpunt van kritiek geweest. Leerlingen kregen te veel theoretische vakken waar ze over struikelden, tegelijkertijd werd ze te weinig praktische kennis bijgebracht waarmee ze wél iets konden. Met als gevolg een slechte aansluiting op het bedrijfsleven en relatief veel uitval.

Inmiddels laten enkele vakcentra op mbo- en hbo-niveau zien hoe het anders kan en moet. Daarin werken bedrijfsleven en beroepsonderwijs nauw samen, waardoor de opleidingen direct aansluiten op de behoeften van ondernemers in de regio. Daarbij gaat het niet alleen om scholing van jongeren, maar ook om het omscholen van oudere werknemers. Gezien het succes van deze aanpak pleiten de werkgevers terecht voor een uitbreiding naar alle sectoren waarin technologie een rol speelt. Zeker nu de economie weer aantrekt en daarmee de vraag naar geschoolde werknemers, wordt pijnlijk duidelijk hoe groot ons gebrek aan direct inzetbare techneuten is.

Er is dus nog een wereld te winnen. Cruciaal daarbij is een goede samenwerking tussen werkgevers en vakbonden. De laatstgenoemden zijn nog te veel bezig met het verdedigen van verworvenheden die hun oudere leden duur maken op de arbeidsmarkt. Met betere scholing kunnen die werknemers juist optimaal profiteren van het economische herstel.