Nieuws/Wat U Zegt
869870470
Wat U Zegt

’Wie stopt Wiebes?’

Na het debacle met de gaswinning in Groningen is minister Wiebes voornemens de gaswinning in de provincie Friesland op tientallen plaatsen uit te breiden c.q. te verlengen. Houd hem tegen, roept R. van der Linden.

Provincie, gemeenten, bewoners en maatschappelijke organisaties zijn tegen, gelet op de bekende risico's van bodemdaling, milieuverontreiniging, schade aan flora en fauna, aardbevingen met grote schades tot gevolg. Wie stopt deze minister in deze voornemens?

R. van der Linden De Wilgen