870270
Wat U Zegt

'Dit kabinet is de grootste ramp van ons land'

Uitslag Stelling: Lichtpuntjes: weer en sport

Een rampjaar. Zo oordeelt een tweederdemeerderheid van de stemmers op de Stelling van de Dag over 2014. De grootste nationale ramp was volgens de respondenten op de dagelijkse nieuwsenquête op Telegraaf.nl de aanslag op MH17.

De deelnemers vonden internationaal gezien de opkomst van IS de grootste ramp van het jaar.Gelukkig waren er ook lichtpuntjes. Vooral de heel lange zomer vonden de stemmers een leuk aspect van 2014. "De zachte winter en de bijkomende lage stookkosten, die waren fijn."

Zegen

Een respondent vindt de almaar zakkende benzineprijs de zegen van 2014. Een ander noemt het heel knap zoals de ziekte ebola wordt aangepakt en dat er zo veel vrijwilligers afreizen naar de landen waar deze ziekte heerst.

Behalve de fijne zomer noemden de respondenten ook vaak de knappe prestaties van de Nederlandse schaatsers in Sotsji en het goed acteren van het Nederlands elftal tijdens het WK als positieve kanten van 2014. "De sport was geweldig", schrijft iemand die daar duidelijk van heeft genoten. "Het jaar begon zo mooi. Door die successen van de schaatsers van de winter, kwam de klap van MH17 in de zomer extra hard aan", zo vat iemand samen.

Zorgen

Over 2015 zijn veel stemmers erg somber. Ze noemen de verschraling van de sociale zekerheid als grootste bedreiging voor Nederland in 2015. Velen maken zich zorgen over de manier waarop de zorg volgend jaar wordt geregeld.

En als grootste uitdaging voor ons land zien de respondenten vooral de immigratie. Dat beschouwen ze als een groter gevaar dan bijvoorbeeld de vergrijzing en vervanging van werknemers door robots.Over het kabinet in 2014 zijn de stemmers helemaal niet te spreken. Bijna tachtig procent geeft Rutte c.s. een onvoldoende. In de reacties wordt het kabinet veelvuldig betiteld als 'afbraakkabinet' en 'de grootste ramp van ons land'. Een stemmer: "Ze gaan buitengewoon slecht om met de enorme belastingopbrengsten. De overheid vangt steeds meer, maar doet er steeds minder mee voor de burger." Bijna niemand vindt de visie van de regering toekomstbestendig. Een van de respondenten oordeelt: "Slechte ministers, die alleen maar zo snel mogelijk in Brussel willen komen."

Twee derde van de stemmers denkt dan ook dat het kabinet het einde van het jaar niet gaat halen. Een stemmer analyseert echter: "Dit kabinet zal koste wat het kost in het zadel worden gehouden. Men is zo bang voor Wilders dat men alles pikt."

Een handjevol stemmers heeft nog wel een goed woord over voor het kabinet. Veelgenoemd is het optreden van Rutte en Timmermans na de MH17-ramp. Iemand noemt ook het tegengaan van de extreem hoge salarissen in de publieke sector als een goede prestatie.

Dat de economie weer gaat groeien, gelooft maar een kleine minderheid. Nog minder respondenten denken dat de crisis definitief achter ons ligt. Sommigen noemen daarbij het groter worden van het verschil tussen arm en rijk. "Er komen steeds meer voedselbanken, daar zouden we ons voor moeten schamen."

De meesten denken dat 2015 voor henzelf niet beter gaat worden. "We hebben nog steeds eten en een dak boven ons hoofd. Maar of dat nog zo is in 2015, ik betwijfel het."