87046
Wat U Zegt

Brief 2

’Met GL slechtst denkbare coalitie’

Wat is een stem op de VVD waard als er kennelijk toch pogingen worden gedaan een coalitie te vormen van VVD, CDA, D66 en GroenLinks? De VVD-stemmers zullen die met leedwezen zien gebeuren.

De politieke agenda van de uiterst linkse partij GroenLinks staat lijnrecht tegenover datgene wat voor de stemmers op de VVD juist een reden was op de VVD te stemmen. Nu er kennelijk serieus wordt gedacht aan een coalitie met GroenLinks, een partij die de grenzen willen open zetten voor (kansloze) asielzoekers, pleit voor inkomensnivellering en de automobilist op hoge kosten wil trakteren, is dat een klap in gezicht van alle VVD-stemmers.

Als de uitslag van de verkiezingen op juiste waarde wordt beoordeeld en de VVD haar aanhang niet wil verliezen, dan moet geconcludeerd worden dat een voorgenomen coalitie met GroenLinks de slechts denkbare is.

Otto C. Tempelaars, Heemstede