Nieuws/Wat U Zegt
870982
Wat U Zegt

Bijna geen oog meer voor de zwakkeren in onze samenleving

Uitslag Stelling: 'Schande voor zo'n rijk land'

Ons land telt steeds meer daklozen. Onder hen steeds vaker burgers die door schulden, werkloosheid of zware hypotheeklast letterlijk op straat komen te staan. De meeste deelnemers aan de Stelling van de Dag vindt dat deze mensen te veel aan hun lot worden overgelaten. "Nederland moet zich kapot schamen."

Er zijn daklozen die ervoor kiezen, maar een steeds groter wordende groep niet, constateren veel repondenten. "Voor hen is er steeds minder hulp, met als gevolg dat ze dakloos raken. Er is wel genoeg geld om asielzoekers op alle fronten te helpen maar niet om eigen mensen met problemen op te vangen"", zegt iemand verbolgen. Hij is niet de enige die er zo over denkt. Sommigen hebben het aan den lijve ondervonden: "Ik ben zelf twee maanden dakloos geweest. Je wordt overal, zelfs bij hulpinstanties en gemeenten, weggekeken of weggestuurd."Het kan iedereen overkomen, denken de meesten. "Je wordt werkloos door een reorganisatie, hebt een hypotheek en een minimumuitkering, je krijgt je huis niet verkocht en dan is het snel gebeurd." Een minderheid gelooft dat je het vooral aan jezelf hebt te wijten als je dakloos wordt. "Het gaat erom hoe je met je financiën omgaat. Er zijn te veel mensen met schulden door eigen toedoen", zegt een van hen.Een kwart meent dat daklozen genoeg hulp krijgen. "Er zijn veel te veel voorzieningen voor daklozen en zogenaamde 'armen'. Daardoor loont het om dakloos of 'arm' te zijn", merkt iemand op. Een ander zegt: "Mensen worden te veel gepamperd, zo worden ze alleen maar aangemoedigd om geen eigen verantwoordelijkheid te nemen. Hierdoor ontstaat een zuigende werking, waardoor de kosten alleen maar zullen toenemen."AgressieNaast de 'nieuwe' daklozen die vanwege schulden op straat komen te staan, stijgt ook het aantal thuislozen met psychische problemen. Geen wonder, vindt driekwart, gezien de bezuinigingen in de zorg. Werden deze mensen vroeger goed opgevangen nu zwerven ze op straat, wat sommigen beangstigend vinden. "Er is meer agressie. Dit heb ik aan den lijve ondervonden en ik besef goed dat het een volgende keer slecht kan aflopen."Het baart de overgrote meerderheid zorgen dat steeds meer mensen geen dak meer boven hun hoofd hebben. "Te veel mensen dreigen tussen wal en schip te vallen. Slechts de sterkeren in de samenleving kunnen zich handhaven", concluderen ze. Het kabinetsbeleid is daar debet aan, vindt meer dan driekwart.Menigeen vindt dat Den Haag te veel wil voldoen aan de regels van de Europese Unie en te weinig aandacht heeft voor de problematiek in eigen land. "Wat te denken van al die licht verstandelijk gehandicapten die uit de zorg worden gekieperd en het zelf moeten gaan uitzoeken en de ouderen en chronisch zieken die hun ziektekosten niet meer kunnen betalen?"Het steekt velen dat mensen die buiten hun schuld dakloos raken als 'paria's' worden behandeld "terwijl niet ingezeten van Nederland een voorkeursbehandeling krijgen". Neem nou bijvoorbeeld Amsterdam. Daar ontstond commotie omdat de gemeente twee opvanglocaties openstelde voor vreemdelingen zonder verblijfsstatus, ongeacht de temperatuur. Daklozen konden voorheen alleen bij de winteropvang terecht als de temperatuur onder nul zakte. Die ongelijkheid is nu rechtgetrokken. En terecht, vindt ruim 70 procent. "Bed, bad en brood voor iedereen, niet alleen voor uitgeprocedeerde asielzoekers."