Nieuws/Wat U Zegt
876246972
Wat U Zegt

respondenten: stijging koopkracht is valse belofte

Uitslag Stelling: Lagere lasten noodzakelijk

De aangekondigde 0,8 procent aan koopkrachtstijging is totaal niet realistisch, stellen de meeste stellingdeelnemers. „Dit wordt teniet gedaan door de stijging van gemeentelijke belastingen, zorgpremies en baanverlies.”

Hoewel de vakbonden en werkgevers redelijk positief reageerden op de aankondigingen voor investeringen en koopkrachtverbeteringen in de troonrede zijn de deelnemers minder optimistisch. „Een roze bril begroting” en „het gebruikelijke fabeltje waar straks weer niets van terecht komt”, is de overheersende toon. Dat het kabinet ervoor kiest om het begrotingstekort op te laten lopen in plaats van de bezuinigen noemen sommigen gedurfd, „want er werd altijd meteen bezuinigd als er crisis was.” Het gros staat wel achter deze keuze. „Positief dat ervoor gekozen is de schulden te laten oplopen voor baanbehoud.”

Toch heeft men er weinig vertrouwen in dat dit geld op de juiste plek terecht komt. „Ik vrees dat al deze investeringen weer bij de grote bedrijven terecht komen. De banenmotor in Nederland is het mkb. Helaas zullen zij nauwelijks profiteren van de investeringen van het kabinet.” „We investeren wederom in grote bedrijven en de bevolking mag naar de voedselbank”, voegt iemand toe.

De gemiddelde Nederlander zal inderdaad weinig profijt hebben van alle investeringen, voorspellen respondenten. „Er wordt weer een koopkracht surplus voorspeld, maar men houdt geen rekening met de gemeente en provincie die met forse belastingverhogingen komen.” Een ander onderschrijft dit: „Door de gemeentelijke lastenverhoging is de 0,8% aan koopkrachtstijging een druppel op een gloeiende plaat.” En: „Als de gemeenten de vrije hand hebben, dan zijn degene met een normaal inkomen flink aan de beurt”.

Het middensegment wordt vergeten, stelt men veelal. „De middeninkomens worden weer aan hun lot over gelaten, net te weinig om te kopen en te veel voor een betaalbare huurwoning.” Lastenverlichting is voor de gewone burger noodzakelijk om deze crisis enigszins door te komen, zeggen veel deelnemers. „Er komt geen economische groei als burgers geen of nauwelijks bestedingsruimte hebben. De economie zal dat voelen doordat meer mensen genoodzaakt zijn om spaargeld op te potten in plaats van uit te geven.”

Ruim de helft voelt de ‘crisis’ nu al in de portemonnee. Menigeen vraagt zich af hoe hij de komende tijd moet rondkomen: „Kijk naar de boodschappen, de verzekeringen, gas, water licht, ik weet niet meer hoe ik het geld bij elkaar moet sprokkelen om al de verhogingen te kunnen betalen”, vertelt iemand.

De door FNV gestelde looneis van 5 procent in sectoren waar het goed gaat en voor vitale beroepen maakt het er allemaal niet beter op. „Looneis van 5 procent voor die groepen die het goed doen maakt het verschil tussen ‘rijk’ en ‘arm’ alleen maar groter.” Ruim de helft vindt deze looneis dan ook onredelijk. „Ik heb een vitaal beroep, maar ik wil er geen 5 procent bij hebben als dit banen kost in de horeca of in het bedrijfsleven.”

Deze solidaire houding is volgens enkele stemmers precies de manier om de crisistijd door te komen. „We zullen toch met z’n allen door deze crisis moeten. Natuurlijk gaan we dit allemaal in onze portemonnee voelen!”