Nieuws/Wat U Zegt
877914292
Wat U Zegt

’DNB-voorstel werkt averechts’

De Nederlandsche Bank wil met fiscaal beperkende maatregelen de bouwkundige en planologische problemen op de woningmarkt te lijf gaan. Ieder weldenkend mens weet dat dit juist een zeer averechtse uitwerking zal hebben, merkt J. Werkhoven op.

Het zal een terughoudend effect hebben op potentiële kopers en de huidige woningbezitters worden juist getroffen met hogere lasten. Het gebrek aan voldoende en passende woningen blijft gewoon bestaan. Bovendien worden huidige woningbezitters opgezadeld met grote financiële onzekerheden met alle gevolgen van dien. Om de stagnerende woningmarkt vlot te trekken is het afschaffen van de door de overheid opgelegde bureaucratische procedures en beperkingen. Denk aan vastgestelde bouwvolumes en quota voor gemeenten, grondprijzen te verlagen uit gemeentelijke grondbedrijf, opheffen van milieu voorschriften, leegstaande bedrijven en kantoren ombouwen tot wooneenheden, confisqueren van leegstand en langdurig braakliggende terreinen etc. Het is volledig ongepast dat De Nederlandse Bank zich laat gebruiken door de Europese politiek om op slinkse wijze druk uit te oefenen om onze hypotheekrenteaftrek af te schaffen.

J. Werkhoven