885782
Wat U Zegt

'Partij luistert niet naar gewone burger'

Uitslag Stelling: Multi-culti beleid afgestraft

Dat het nog goed komt met de sociaaldemocraten, gelooft maar een schamele dertien procent van de deelnemers aan de Stelling van de Dag. "De mensen vergeten. Kijk hoe het CDA er een tijdje geleden voor heeft gestaan", reageert een van hen optimistisch.

De PvdA staat er bepaald niet florissant voor. In de peilingen van Maurice de Hond afgelopen weekend scoorde de partij slechts 11 zetels, 27 minder dan het huidige aantal Kamerzetels.Maar een handvol stemmers denkt dat de partij uit het dal zal zijn geklommen bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten in maart volgend jaar. Een van hen: "Als het erop aankomt dan gaat men toch wel weer PvdA stemmen."Mocht de PvdA straks inderdaad fors hebben verloren, vinden veruit de meeste stemmers dat er nieuwe Tweede Kamerverkiezingen uitgeschreven moeten worden. De samenwerking met de VVD in het kabinet heeft de partij in een negatieve spiraal gebracht, zo vindt een ruime meerderheid. Iemand schrijft: "De combinatie met de VVD is geen goede. De PvdA wilde te graag regeren. Er had een derde partij bij gemoeten."PlucheplakkersPartijvoorzitter Hans Spekman kwam vorige week met een plan voor het bestrijden van de electorale ramp die de socialisten nu teistert. PvdA-politici zouden een kwart van hun tijd moeten besteden aan praten met 'de man in de straat'. Nog geen kwart denkt dat dit zal helpen. Velen vinden de PvdA een partij van 'plucheplakkers', 'zakkenvullers', 'baantjesjagers' en 'een eliteclubje'.Zestig procent is van mening dat de partij zich in haar benarde positie heeft gemanoeuvreerd door niet te luisteren naar de burger. Een nog groter percentage vindt dat de PvdA te veel de oren heeft laten hangen naar de allochtone kiezer. "Het multiculti-beleid is keihard afgestraft", zo oordeelt een van hen. Een ander suggereert: "Ga liever de ouderen eens mobiliseren. Die zijn goed voor een miljoen kiezers."Veruit de meesten vinden dat de sociaaldemocraten moeten opkomen voor de zwakkeren in de samenleving. Verder zou de PvdA moeten staan voor het verkleinen van de kloof tussen arm en rijk.Onder de respondenten zijn maar weinig vrienden van de sociaaldemocraten. Een derde van hen heeft ooit gestemd op de PvdA. "Nooit meer zal ik op ze stemmen", schrijft een respondent die kennelijk spijt heeft. "Ze hebben alles verkwanseld wat is opgebouwd." Een ander: "Mijn pensioen wordt gekort en de hogere inkomens gaan er juist op vooruit. Dat is dan mijn dank voor 45 jaar werken en veertig jaar PvdA stemmen."De partij wordt niet alleen geplaagd door lage peilingen. Deze week verlieten twee Turkse Kamerleden de partij na een ruzie over het integratiebeleid van minister Asscher. Een goede zet om deze twee dissidenten uit de fractie te zetten, zo oordeelt het merendeel van de stemmers.Zij zijn het ook zeer eens met het beleid van de minister om Turkse organisaties als Mili Gürus en de Gülen-beweging scherper in de gaten te houden. Dat was iets waar de dissidenten op tegen waren.Slechts tien procent zou er rouwig om zijn als de partij zou verdwijnen. Opheffen en opgaan in een nieuwe progressieve beweging, zoals Rob Oudkerk dit weekend suggereerde, vindt driekwart van de stemmers wel een goed idee.