Nieuws/Wat U Zegt
892840
Wat U Zegt

 'Zorgelijk'

Als je minister of Kamerlid wilt worden of een bestuurdersfunctie ambieert bij provincie en gemeente (en vaak ook bij (semi-)publieke instellingen) dien je lid te zijn van een politieke partij, schrijft B. de Mars uit Groningen. Zorgelijk vindt hij het dat zo weinig kiesgerechtigden lid zijn van een poltieke partij.

"Een onderzoek van de Raad voor het openbaar bestuur van april van dit jaar geeft aan dat slechts 2,4% van de kiesgerechtigden in Nederland lid is van een politieke partij. Overigens fluctueert dat percentage al jaren nauwelijks. Dus 97,6 van het beschikbare potentieel in ons land komt sowieso niet in aanmerking. Een zorgelijke constatering als je in de veronderstelling mocht verkeren door de allerbesten bestuurd te worden."

Vindt u het zorgelijk dat zo weinig mensen lid zijn van een politieke partij?