Nieuws/Wat U Zegt
893571
Wat U Zegt

Nederland en Europa te laks in bestrijding ebolavisur

Uitslag Stelling: Aanpak beter coördineren

Nederland en Europa zijn te laks in de aanpak van de ebolacrisis, zo meent de overgrote meerderheid van de deelnemers aan de Stelling van de Dag. Voor deze respondenten is ebola zeker geen 'ver-van-mijn-bed-show'.

Zesentachtig procent zou het liefst zien dat alle luchtverkeer naar en van West-Afrika wordt stilgelegd om verspreiding van het dodelijke virus te voorkomen. "Men doet alsof het een griepje is. Er moeten geen vliegtuigen meer van en naar risicolanden vliegen. Punt uit!" zegt iemand resoluut. Een ander geeft aan zich zorgen te maken over de 'struisvogelpolitiek' in deze. "Het is een illusie om te geloven dat het virus niet naar hier komt."

 Screenen

 Groot-Brittannië, Frankrijk en België screenen risicopersonen bij aankomst op de luchthaven. Nederland en andere landen vinden dit niet nodig. Onbegrijpelijk, vinden vrijwel alle respondenten. Het RIVM schat de kans dat iemand in Nederland besmet raakt met het virus heel klein, omdat er vanaf Schiphol geen rechtstreekse vluchten zijn naar en van de getroffen landen.

 Nogal naïef, meent ruim 85 procent. "Schiphol is een van de belangrijkste vervoersknooppunten van Europa. Alleen daarom al zou Schiphol de transferreizigers uit risicogebieden moeten screenen", aldus een deelnemer. Een ander brengt daar echter tegenin: "Controle op Schiphol is een farce wanneer men in Italië protesteert tegen de komst van duizenden gelukszoekers uit Afrika die illegaal, dus zonder screening, de zee oversteken." Hoewel de meesten dus voor screening van reizigers zijn, denken velen dat controle op een verhoogde lichaamstemperatuur niet afdoende is om besmetting met ebola te voorkomen. Door de incubatietijd is zo'n controle een wassen neus, oordelen zij. Zeventig procent is het met minister Koenders van Buitenlandse Zaken eens dat de Europese Unie nóg meer moet doen om het ebolavirus te bestrijden. Ten eerste moeten de Europese landen de controle op ebola in havens en op vliegvelden op elkaar afstemmen, vinden zij. Ook is ruim de helft voor het samenstellen van een internationaal team van deskundigen en medici dat ebola en andere ziekten moet gaan aanpakken. Daarnaast zijn er respondenten die vinden dat er meer geld en hulpverleners naar de getroffen landen gestuurd moeten worden. Iemand licht toe: "Dit probleem moet vooral ter plaatse worden aangepakt. Dus alle landen moeten hulptroepen en medisch personeel sturen om deze epidemie onder de knie te krijgen." De meerderheid is er niet gerust op dat artsen in Nederland alert genoeg zijn op symptomen van de ziekte en ook hebben zij er weinig vertrouwen in dat onze gezondheidszorg voldoende is voorbereid op een eventuele uitbraak van ebola. Dat het RIVM een landelijk informatiepunt heeft ingesteld voor mensen met vragen over ebola, juichen de meeste respondenten toe. Dat voorlichting nodig is, blijkt wel. Ruim de helft geeft aan niet te weten hoe men besmetting met het ebolavirus kan voorkomen.

 Een minderheid maakt zich niet zoveel zorgen. Paniek om niks, zeggen zij. Zij vinden dat Europa en Nederland de ebolacrisis goed aanpakken. "Paniekmaatregelen zijn in elk geval niet goed. Luchtverkeer moet mogelijk blijven om een adequate hulpverlening mogelijk te maken."