Nieuws/Wat U Zegt
899375800
Wat U Zegt

’Beetje natuur dat we nog hebben moeten we koesteren’

Uitslag Stelling: Liever hoogbouw in steden

Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) stelt voor om een half miljoen woningen te bouwen in weilanden. Zo’n driekwart van de stellingdeelnemers voelt er weinig voor. Ze zijn bang dat de bouw ten koste gaat van de toch al beperkte natuur.

Gemeenten zullen de komende jaren veel meer woningen moeten bouwen in het groen, willen we het schreeuwende woningtekort indammen. Dat is de boodschap van het EIB, dat begin deze week een rapport presenteerde met een inventarisatie voor nieuwbouwlocaties in weilanden. Tot 2030 moeten er zeker een miljoen woningen bij komen. Dat lukt niet als er alleen binnen steden wordt gebouwd, zo concludeert het rapport. De stellingdeelnemers willen er weinig van weten. „Ik woon in de Randstad en moet nu al een uur rijden om iets van een bos te zien. Blijf van de weilanden en andere natuurgebieden af”, zegt iemand.

Momenteel komen we in Nederland zo’n driehonderdduizend woningen tekort, maar de verwachting is dat dit aantal de komende jaren rap zal oplopen. Ruim 70% van de respondenten gelooft echter niet dat bouwen in het groen de oplossing vormt voor de huidige krapte. „Maak liever bos van de weilanden, en bouw de flats wat hoger,” oppert een stellingdeelnemer. Een ander zegt: „Verbouw leegstaande bedrijfspanden en winkels tot woningen. Schaf de verhuurdersheffing en hypotheekrenteaftrek af. En sta weer toe dat woningcorporaties woningen voor de middeninkomens mogen bouwen.”

Ruim driekwart vreest dat het bouwen in weilanden ten koste gaat van de natuur. „Laten we het kleine beetje groen dat we nog overhebben koesteren,” zegt een respondent daarover. „Nog even en heel Nederland gaat eruit zien als New York: een en al beton, met een piepklein strookje park in het midden.”

Het EIB heeft groene nieuwbouwlocaties uitgezocht waar al treinstations of autowegen in de buurt zijn, vaak aan de rand van grote steden. Rotterdam-Zuid bijvoorbeeld, waar volgens het rapport 83.000 huizen gebouwd kunnen worden. „Woningbouw in weilanden kunnen op een mooie manier samengaan met de natuur,” zegt EIB-directeur Taco van Hoek hierover. 28 procent van de respondenten sluit zich bij hem aan. „Je ziet vaak dat er veel ruimte is voor mooie parken en watergebieden in dit soort wijken,” zegt iemand. Een ander stelt: „Veel weilanden zijn nu een steriel stuk land, ten dienste van de veehouderij. Die kunnen prima dienen voor woningbouw, waarbij de natuur wel inclusief moet zijn.” Uiteindelijk verkiest zo’n driekwart het bouwen van woningen in steden boven bouwen in het groen.

Een overgrote meerderheid is van mening dat Den Haag de problematiek op de woningmarkt te lang links heeft laten liggen, waardoor deze nu uit de klauwen loopt. „Je zou kunnen zeggen dat hier de ellende juist begonnen is”, zegt iemand. „Huursubsidie, hypotheekrenteaftrek, noem maar op. Het grootste probleem van de woningmarkt is toch wel de lage rente.” Ook veel banken opperen inmiddels dat dat de problemen op de huizenmarkt samenhangen met de ruime financieringsmogelijkheden die kopers momenteel genieten. Toch voelt slechts een minderheid van de stellingdeelnemers (8%) er wat voor om huizenbezitters in de toekomst zwaarder te belasten.