Nieuws/Wat U Zegt
903578107
Wat U Zegt

Deelnemers: Eerst thuiszitters aan het werk zetten

Uitslag stelling: ’Niet leunen op migranten’

Zeker één op de tien banen wordt ingevuld door buitenlandse werknemers, terwijl we dit werk best zelf zouden kunnen doen, aldus het gros van de stellingdeelnemers. „Omscholing en automatisering kunnen de instroom van arbeidsmigranten beperken.”

Allereerst moeten de werklozen hier aan het werk worden gezet, klinkt het veelal. „Genoeg mensen zitten thuis zonder werk. Er moet worden geïnvesteerd in omscholing en ’learn on the job’-programma’s in plaats van de makkelijke weg te kiezen en mensen uit het buitenland te halen. We kunnen niet iedereen meer huisvesten”, reageert een deelnemer. Men pleit voor strenger beleid op dit gebied: „Er is een enorm arbeidspotentieel in Nederland. Toch kiest men vaak voor een uitkering. Uitkeringen moeten bij werkweigering flink omlaag.”

Daarbij zijn er investeringen nodig in automatisering, vindt driekwart. „Als robots werk kunnen overnemen, zijn er geen arbeidsmigranten nodig. Robots vragen geen ziektekostenverzekering en huizen”, meent een deelnenemer. Een ander voegt toe: „Plukrobots zijn de toekomst. Dag en nacht werken zonder pauze en geen gemekker over arbeidsomstandigheden”.

Werkgeversorganisaties vrezen voor het stilvallen van sectoren zoals bouw en tuinbouw als de politiek de arbeidsmigratie een halt toeroept. Ook zou het arbeidstekort zo groot zijn dat er niet tegenop valt te automatiseren. Circa driekwart gelooft dit niet. „Nederlanders willen het werk niet doen dat de arbeidsmigranten wel doen”, zegt een voorstander van arbeidsmigratie. Bovendien kunnen we heel wat leren van hun werkmentaliteit. „Ze werken sneller en beter, zonder onnodig vaak koffie te drinken.”

Velen hekelen ook de houding van werkgevers die ’voor een dubbeltje op de eerste rij willen zitten’. Iemand deelt zijn ervaring:Bijna 20 jaar in de tuinbouw gewerkt. Op een gegeven moment zijn we eruit gegooid, niet omdat we ons werk niet goed deden, nee, we waren te duur. Poolse arbeidskrachten konden ze wel ze uitbuiten. Zij maakten onbetaalde overuren.” En: „Zolang er arbeidsmigranten komen, worden lonen laag gehouden. Hiermee kunnen de Nederlandse arbeidskrachten nauwelijks hun rekeningen betalen. Zorg eerst voor een goed loon waardoor je het ook aantrekkelijk maakt voor Nederlandse arbeidskrachten.”

Als we dan al mensen binnenhalen, laat dit dan een tijdelijk verblijf zijn, menen velen: „Neem ze aan voor seizoensgebonden werk in de bloemen-, groenten- en fruitteelt. Geef ze een tijdelijke werkvergunning. Niet hier blijven hangen, wachten op een huis en een WW-uitkering.” En: „Houd het vooral binnen de EU, met een uitzondering voor enkele hooggekwalificeerde werknemers”, vindt deze groep.

Anderen zien werk- en kennismigratie juist als een verrijking: „Gezien de mondiale handelspositie van Nederland is het goed om met internationaal opgeleid en elders ervaren medewerkers ervaringen te delen.” Ze zijn onmisbaar, aldus de minderheid: „Zowel hand- als hoofdwerkers zijn schaars. Je moet 3 weken wachten op een loodgieter, in de bouw is amper personeel. Ook knappe koppen in de IT die efficiëntie in de medische sector of het onderwijs kunnen vergroten zijn nodig. Mensen met kennis en ervaring kunnen ons land helpen internationaal staande te blijven.”