904892
Wat U Zegt

'Vrije artsenkeuze moet blijven'

Binnenkort wordt een beslissing genomen over de conceptwet met als onderdeel het afschaffen van de vrije artsenkeuze. De artsenkeuze van een zorgvrager wordt beperkt tot diegenen die een contract hebben met zijn verzekeraar. De behandelaars die een contract hebben bij een andere zorgverzekeraar, staan pas tot zijn beschikking tegen betaling van een extra premie. Dit mag niet gebeuren, zo vinden Amsterdams artsen in opleiding. Wat vindt u?

Psychiatrie is een medisch specialisme dat zich vaak moeilijk in maat en getal laat uitdrukken. Het vak dat poogt geestelijke problemen en stoornissen zo goed mogelijk te behandelen. De psychiatrie is bij uitstek een vak waarbij de gevolgen van de wetswijziging dramatisch zullen zijn. Hechtingsproblematiek, persoonlijkheidsstoornissen, traumabehandeling, depressie, neiging tot suïcide; slechts een kleine greep uit de thematiek waarvoor een vaste therapeutische relatie essentieel is.Is het niet bizar dat er onderhandeld wordt over een regeling die moet zorgen dat langlopende behandelingen niet worden afgebroken? Is het geen vreemde situatie dat men, na betaling van extra kosten of meer premie, toch weer wel bij een zelfgekozen behandelaar terecht kan?Is het eerlijk dat de verzekeraar een grote hand krijgt in het bepalen naar welke behandelaar een mens met een ziekte of stoornis gaat? Termen als kwaliteit en marktwerking worden door beleidsmakers in de zorg en politici naar hartenlust gebezigd. Hoe zit het met de vraag óf de verzekeraar überhaupt wel de meest geschikte partij is om de marktwerking te 'sturen'?Geachte Eerste Kamer, aan u de taak het voorstel voor de wetswijziging te beoordelen. Aan u om te beslissen of de belangen van de patiënt aan de verzekeraar kunnen worden toevertrouwd. Van ons, als psychiaters in opleiding, krijgt u het advies dit onzalige voorstel terug te sturen naar de tekentafel. In naam van de vrijheid van artsenkeuze, in naam van de kwetsbare psychiatrische patiënt.Veertien Amsterdamseartsen in opleiding tot psychiater

Meediscussiëren over dit en andere onderwerpen doet u op www.wuz.nl.