Nieuws/Wat U Zegt
907003
Wat U Zegt

'Waddenprovincie'

Gerbrand Poster uit Den Burg-Texel las dat de Friezen een aparte status in ons land willen hebben. Hij mailt: "De Friezen hoeven niet te mopperen, want zij hebben wél een eigen provincie en dat is iets waar veel Texelaars op hopen, nl. een Waddenprovincie."

"Tussen de eilanden bestaan er veel raakvlakken, bv. het milieu, ambulancevervoer, het stroomlijnen van de ca. 60 organisaties die zich met de Wadden bemoeien en nog veel meer zaken.

Ik hoop van harte dat het gebeuren gaat: Provincie de Wadden en de provinciehoofdplaats op Terschelling, want dat eiland ligt precies in het midden."

Wat vindt u? Moet zo'n Waddenprovincie er komen?